BiH

MUPRS: Materijalna šteta od privrednog kriminaliteta 41 milion KM

26/04/2017

Razmatranjem Prijedloga strategije naučnog i tehnološkog razvoja RS-a od 2017. do 2021. godine danas je u Banjoj Luci nastavljena sjednica Narodne skupštine RS-a.

Dokument nosi naziv “Znanje za razvoj”, a njime se definišu mehanizmi za podsticanje izvrsnosti, nacionalne i međunarodne vidljivosti u nauci i inovacijama, kao i ciljno orijentisana istraživanja za inovacije u narednom petogodišnjem periodu.

Za danas je, između ostalog, predviđeno razmatranje nacrta strategija o unapređenju društvenog položaja osoba s invaliditetom, razvoju trgovine i lokalne samouprave.

Na dnevnom redu je i Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a u 2016., u kojem se navodi da je evidentan pad kriminaliteta, koji je ispod petogodišnjeg prosjeka, dok su u porastu koeficijenti otkrivenosti krivičnih djela različitog stepena društvene opasnosti.

U 2016. prijavljena su 22 ubistava u kojima su života lišene 24 osobe. Od počinjenih ubistava u 2016. ostalo je neriješeno jedno.

Borba protiv organizovanog kriminaliteta u izvještajnom periodu realizovana je kroz 58 provedenih operativnih akcija, od kojih je osam međunarodnog karaktera.

U oblasti sprečavanja zloupotreba opojnih droga provedeno je 17 operativnih akcija, od kojih je jedna međunarodnog karaktera. Za otkrivena krivična djela u vezi s zloupotrebama opojnih droga (226), nadležnim tužilaštvima je podneseno 195 izvještaja protiv 240 osoba.

Najveće količine oduzetih opijata odnose se na marihuanu (52,7 kg).

Ukupna materijalna šteta nastala izvršenjem 745 krivičnih djela privrednog kriminaliteta iznosi 41.042.762 KM, a počinioci su ostvarili protivpravnu imovinsku korist od 36.727.162 KM.

Nadležnim tužilaštvima je podneseno 18 izvještaja i dopune izvještaja o počinjenim krivičnim djelima ratni zločin protiv 45 identifikovanih osoba.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.