Na KCUS-u otvorena Ambulanta za terapiju bola

kcus_klinika_za_terapiju_bola

Klinika za anesteziju i reanimaciju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) otvorila je Ambulantu za terapiju bola, namijenjenu za liječenje pacijenata koji pate od bilo koje vrste akutne ili hronične boli, maligne ili nemaligne.

Ambulanta za terapiju bola je od velikog značaja za pacijente, jer će unaprijediti i poboljšati kvalitet života korisnika usluga, a pogotovo neuroloških i onkoloških bolesnika, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću KCUS-a.

– Svakoj boli treba pristupiti vrlo oprezno i po mogućnosti je ukloniti ili značajno smanjiti bolove od kojih pacijent pati. Uz veliki broj terapijskih postupaka pacijenti ne bi trebali trpjeti jake bolove. Terapijski postupci koji se primjenjuju su farmakoterapija, te nefarmakološko liječenje i minimalno invazivno liječenje. Ova vrsta ambulante za liječenje boli je otvorena prvi put u KCUS. Zahvaljujući menadžmentu koji je imao razumijevanje za naš zahtjev i na naše zadovoljstvo otvorena je ambulanta i mi smo počeli sa radom – pojasnila je prim.mr.sci.dr Amela Katica-Mulalić, šefica Klinike za anesteziju i reanimaciju KCUS-a.