BiH

Na “materijalne troškove” potrošili 13,6 miliona više nego 2014.

13/09/2016

Izvještaj o izvršenju budžeta Federacije BiH /FBiH/ za prošlu godinu dobio je negativno mišljenje, a revizori ukazuju na niz propusta u korištenju budžetskih sredstava i tvrde da se kršio zakon.

Tekući transferi su planirani, odobreni i realizovani bez jasnih i mjerljivih kriterijuma na osnovu kojih je izvršen izbor korisnika sredstava, prenosi Federalna televizija.

Ocjenu i rangiranje zahtjeva za dodjelu sredstava potencijalnih korisnika i utvrđivanje iznosa sredstava prema tim zahtjevima nisu izvršeni u skladu sa Zakonom o izvršenju budžeta za 2015. godinu, te nije obavljen adekvatan propisani nadzor nad namjenskim utroškom doznačenih sredstava niti su pojedine institucije kojima su doznačeni transferi imale zakonski osnov da se finansiraju iz Budžeta FBiH.

Evidentirani su brojni propusti, od kojih i taj da su za 13,6 miliona KM veći izdaci za materijale i usluge u odnosu na prošlu godinu.

Službena putovanja u BiH i van nje koštala su više od dva miliona KM, pri čemu su uočene brojne nepravilnosti prilikom pravdanja putnih naloga.

Približno dva i po miliona KM potrošeno je na telefon i internet, a revizori su zatražili preispitivanje zaključka Vlade FBiH o pravu korištenja službenih telefona.

Povećani su i troškovi za iznajmljivanje smještaja institucija, za nešto više od milion KM u odnosu na 2014. godinu.

Istovremeno, zamjerke su upućene na to da nisu preduzete nikakve mjere da se naplati više od 28 miliona KM potraživanja od krajnjih korisnika kredita koje je Vlada odobrila.

Značajna sredstva isplaćena su za naknade zaposlenima u institucijama za rad u stručnim komisijama, iako su te poslove dužni da obavljaju u sklopu svojih redovnih obaveza.

Komentari