BiH

BiH - zemlja apsurda

Nadzor nad radom OSA-e vršit će i ranije smijenjeni Nikola Špirić

15/01/2020

U Zajedničku komisiju za nadzor nad radom Obavještajno – sigurnosne agencije BiH iz Doma naroda PSBiH izabrani su Munib Jusufović, Asim Sarajlić, Nikola Špirić, Sredoje Nović, Marina Pendeš i Bariša Čolak

Dom naroda PS BiH usvojio je Odluku o izboru članova zajedničkih komisija PSBiH, kao i Odluku o imenovanju članova parlamentarnih delegacija u međunarodnim
organizacijama iz Doma naroda PSBiH.

U Zajedničku komisiju za odbranu i sigurnost BiH iz Doma naroda PSBiH izabrani su Amir Fazlić, Asim Sarajlić, Sredoje Nović, Dušanka Majkić, Marina Pendeš i Bariša Čolak.

U Zajedničku komisiju za nadzor nad radom Obavještajno – sigurnosne agencije BiH iz Doma naroda PSBiH izabrani su Munib Jusufović, Asim Sarajlić, Nikola Špirić, Sredoje Nović, Marina Pendeš i Bariša Čolak. Špirić je zbog nezakonitog djelovanja u julu 2017. godine smijenjen sa čela Komisije za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije BiH zbog upućivanja lažnog dokumenta OSA-i iako Komisija nikada nije usvojila takav dokument. Inače u OSA-i radi sin Nikole Špirića.

U Zajedničku komisiju za ekonomske reforme i razvoj iz Doma naroda PSBiH izabrani su Munib Jusufović, Amir Fazlić, Lazar Prodanović, Mladen Bosić, Lidija Bradara i Zlatko Miletić.

U Zajedničku komisiju za evropske integracije iz Doma naroda PSBiH izabrani su Denis Bećirović, Amir Fazlić, Lazar Prodanović, Mladen Bosić, Lidija Bradara i Bariša Čolak.

U Zajedničku komisiju za administrativne poslove iz Doma naroda PSBiH izabrani su Amir Fazlić, Asim Sarajlić, Sredoje Nović, Nikola Špirić, Lidija Bradara i Bariša Čolak.

U Zajedničku komisiju za ljudska prava iz Doma naroda PSBiH izabrani su Denis Bećirović, Munib Jusufović, Dušanka Majkić, Lazar Prodanović, Zlatko Miletić i Marina Pendeš.

Prema usvojenoj Odluci o imenovanju članova parlamentarnih delegacija u međunarodnim organizacijama, za člana Delegacije PSBiH u Interparlamentarnoj uniji (IPU) imenovan je Nikola Špirić.

Za člana Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope (PSSE) imenovan je Mladen Bosić, a za zamjenike članova Delegacije PSBiH u PSSE imenovani su Amir Fazlić i Marina Pendeš.

Za članove Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (PSOEBS) imenovani su Dušanka Majkić i Dragan Čović. Za člana Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini NATO-a imenovan je Asim Sarajlić.

U članstvo Delegacije PSBiH u Centralnoevropskoj inicijativi (CEI) imenovan je Lazar Prodanović. Za člana Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Mediterana (PAM) imenovan je Sredoje Nović. Za člana Delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi (PSSEECP) iz Doma naroda PSBiH imenovan je Bariša Čolak.

Komentari

Autor: NAP

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.