BiH

Zbog složenosti rada

Nekome je kriza, a nekome nije: Ministarstvo prometa i komunikacija BiH uvodi dodatke na plaće

28/12/2020

U momentu kada su na snazi mjere štednje, plaće kod nekih u Ministarstvu rastu i za 30 posto

Suprotno mjerama štednje zbog krizne situacije u kojoj se nalazi cijela država a koja je uzrokovana pandemijom koronavirusa, Ministarstvo prometa i komunikacija BiH odlučilo je uvesti dodatke na plaće.

Piše: A. DUČIĆ

U odluci koja bi se uskoro trebala naći na Vijeću ministara BiH utvrđuje se procenat dodatka na platu zaposlenih sa visokom školskom spremom „na osnovu obavljanja složenih informatičko-aplikacijskih poslova u Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine“.
Kako se dalje navodi, procenat dodatka na platu za obavljanje složenih informatičko-aplikacijskih poslova, u zavisnosti od stepena njihove složenosti i specifičnosti, predviđene su za zaposlene u organizacionim jedinicama Ministarstva: Кancelarija za nadzor i akreditaciju i Odjeljenje za informatizaciju u Sektoru za komunikacije i informatizaciju.

Tako će stručni savjetnik za nadzor i akreditaciju, prema navedenoj odluci, dobiti dodatak na platu od 24 posto, a stručni savjetnik za informaciono društvo dodatak od 30 posto. Viši stručni saradnik za informacione tehnologiji po odluci dobiva 25 posto dodatka.

Treba naglasiti da se navedeno povećanje plaća dešava u trenutku kada su na snazi mjere štednje, dok se u Parlamentu donose nove inicijative.

Tako je nedavno prvi zamjenik predsjedavajuće Predstavničkog doma PSBiH Denis Zvizdić podnio inicijativu da Vijeće ministara usaglasi s enitetskim vladama revidirani dokument „Socioekonomske reforme u Bosni i Hercegovini za period 2020-2022. godina“ i prateći Akcioni plan, imajući u vidu ekonomsku krizu uzrokovanu pandemijom koronavirusa (COVID-19) i neophodne mjere štednje u javnom sektoru i mjere pomoći privredi koje je potrebno preduzeti u narednom periodu s ciljem oporavka ekonomije Bosne i Hercegovine.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.