BiH

Nikšić pisao Novaliću: Stanite iza rudara, a ne interesa HDZ-a

07/07/2015

Bivši premijer FBiH, a danas predsjednik SDP BiH i zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Nermin Nikšić, uputio je otvoreno pismo aktuelnom premijeru Fadilu Novaliću koje prenosimo u cjelosti:

Poštovani premijeru,

Odlučio sam da Vam se obratim na ovaj način, jer cijenim da se Federacija Bosne i Hercegovine nalazi u veoma složenom trenutku. Dobro mi je poznato sa kakvim izazovima se susrećete svakodnevno i do sada sam se trudio da dozvolim demokratskih stotinu dana, da Vi i Vaš kabinet radite u što je moguće većem miru.

Sada, kada je taj period istekao, prinuđen sam da Vam se obratim u vidu javnog pisma u vezi sa jednom Vašom odlukom koja može imati ozbiljne posljedice po sve građane Federacije BiH. Radi se o odluci kojom ste povukli zahtjev za ocjenu ustavnosti Zakona o vodama Hercegovačko-neretvanskog kantona (Narodne novine HNK broj 6/2013) koji sam podnio dok sam obavljao dužnost premijera FBiH. Siguran sam kako ste odluku donijeli usljed političkog pritiska Vašeg koalicionog partnera HDZ-a BiH, ne sagledavajući sve aspekte tog problema.

Dozvolite mi, stoga, da Vas ukratko upoznam sa motivima i razlozima koji su me rukovodili da pokrenem ovaj postupak pred Ustavnim sudom FBiH. Ti razlozi danas su još izraženiji, nego su bili u momentu podnošenja zahtjeva. Tokom svog mandata u saradnji sa resornim ministarstvom i „JP Elektroprivreda BiH“ ulagao sam mnogo napora na revitalizaciji rudnika uglja u FBiH i poboljšanju položaja rudara.

U tom periodu uspjeli smo povećati plaće rudarima, izjednačiti iznos toplog obroka rudara sa radnicima EPBiH te smo intenzivirali investicije od strane EPBiH, koje su dostigle obim deset puta veći nego u prethodnih 15 godina. Naravno, sve to nije bilo dovoljno, te smo konstantno tražili nove načine kako bi osigurali sredstva za daljnju modernizaciju rudnika i povećanje standarda rudara i humanizacije njihovog rada.

Uvjeren sam da je energetska suverenost BiH jedan od strateških interesa ove zemlje i svih njenih građana, a bez jakih i stabilnih rudnika tako nešto nije moguće. Kao što Vam je poznato od 2009. godine postoji federalni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata (Službene novine FBiH broj 57/09) koji obavezuje Elektroprivrede u FBiH da izdvajaju znatna sredstva (EP BiH je od 2009. godine do zaključno sa 2014. godinom po tom osnovu platila ukupno 87.362.753,94 KM, dok je EP HZ HB za 2013. godinu i 2014. godinu ukupno platila 41.644.200,00 KM) na ime potopljenog zemljišta što je prihod općina na čijem teritoriju se nalaze akumulacije.

Jasno mi je, kao i Vama, da se tim novcima koji se na takav način izdvajaju uglavnom suvereno vlada HDZ preko svojih općinskih načelnika i kantonalnih ministara,  a ne postoji zakonska obaveza da podnose izvještaje šta su uradili sa tolikim sredstvima

 

Vlada i Skupština HNK su potpuno ignorirajući taj zakon donijeli vlastiti gotovo jednak propis 28.06.2013. godine, kojim su identničnu obavezu ponovo nametnuli EPBiH i EPZHB. Takvo neodgovorno ponašanje vlasti HNK doveli su u finansijski veoma tešku situaciju oba preduzeća, a istovremeno su direktno utjecali na smanjivanje mogućnosti dodatnih investicija od strane EPBiH u rudnike.

Upravo iz tih razloga tražio sam od Ustavnog suda FBiH da pomenuti kantonalni zakon ocjeni neustavnim, jer nema niti jednog argumenta kojim se može opravdati da elektroprivrede plaćaju istu naknadu dva puta.

Jasno mi je, kao i Vama, da se tim novcima koji se na takav način izdvajaju uglavnom suvereno vlada HDZ preko svojih općinskih načelnika i kantonalnih ministara,  a zanimljivo je da ne postoji zakonska obaveza tih općina, kao ni kantona, da podnose izvještaje šta su uradili sa tolikim sredstvima. To, međutim, ne smije biti razlog da se zarad interesa HDZ-a, ili bilo koje druge političke stranke, dovodi u pitanje stabilnost energetskog sektora, a u sklopu toga i slabi položaj rudara i rudnika.

Stoga od Vas tražim da još jednom analizirate ovu situaciju, te ponovo pokrenete spor pred Ustavnim sudom FBiH, jer tako ćete pomoći, ne samo elektroprivredama i rudarima u FBiH, već i Vladi koju vodite kako biste lakše prevazišli probleme koji postoje u energetskom sektoru i koje smo svi zajedno dužni riješavati.

Primite izraze mog dubokog poštovanja,

Nermin Nikšić

pismo

pismo1

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.