Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

world vision

Njihovi snovi trebaju vašu podršku: Kako i vi možete pomoći djeci da se ostvare

World Vison BB_NOVO-3 (003)

Svako peto dijete je na neki način ranjivo i onemogućeno da ostvari svoje snove

World Vision BiH pokreće program podrške najranjivijoj djeci Njihovi snovi trebaju vašu podršku, koji će pojedincima i kompanijama omogućiti da se aktivno uključe u živote djece koja u sred siromaštva sanjaju o boljoj budućnosti. Uključenjem u program postajete Čuvari dječijih snova i svojim doprinosom osiguravate da ranjiva postanu mlada generacija inovativnih i poduzetnih ljudi.

Svako peto dijete u BiH je na evidenciji jednog od centara za socijalni rad

Svako peto dijete je na neki način ranjivo i onemogućeno da ostvari svoje snove, što znači da nemaju redovne obroke i zadovoljavajući smještaj, te im nedostaju potrebni uslovi za obrazovanje i izgradnju životnih vještina.

Pored toga, ranjivost djece ogleda se u nedostatku jednakih prilika za razvoj i rezultira nemogućnošću djeteta da zasnuje kvalitetne odnose, pronađe odgovarajuće zaposlenje u odrasloj dobi i izađe iz začaranog kruga materijalnog i duhovnog siromaštva. Roditelji djece u BiH trude se osigurati im osnovne uslove za život, ali su djeca ipak često lišena mnogih stvari koja mogu doprinijeti njihovom zdravom razvoju, zbog čega su ova djeca izložena nasilju, zlostavljanju, zanemarivanju, eksploataciji i diskriminaciji, a često žive i u područjima u riziku od prirodnih nepogoda.

Program Njihovi snovi trebaju vašu podršku mijenja okolnosti u kojima odrastaju ranjiva djeca

Više od 25 godina World Vision BiH radi sa najranjivijom djecom rješavajući brojne probleme sa kojima se susreću. Program Njihovi snovi trebaju vašu podršku razvijen je da sveobuhvatnim pristupom riješi nekoliko problema – manjak redovnih obroka, neadekvatan smještaj, nestimulirajuće obrazovno okruženje te manjak vannastavnih aktivnosti koje vode do ispunjavanja djetetovih snova. Čuvari dječijih snova ranjivoj djeci u BiH pružaju šansu za ostvarenje vlastitog potencijala, a njihovim roditeljima olakšavaju nastojanja da im pruže uslove za sretnije djetinjstvo.

Kako možete pomoći!?

Pozivamo vas da se na web stranici www.worldvision.ba informišete o programu Njihovi snovi trebaju vašu podršku i postanete Čuvar dječijih snova.

Svjesni ekonomske situacije u BiH, građanima nudimo da visinu mjesečne uplate odrede u skladu sa svojim mogućnostima, tako da nudimo opciju da više građana podržava jedno ranjivo dijete, dok kompanije mogu izabrati mogućnost plaćanja polugodišnjih ili godišnjih stipendija.

World Vision BiH će stipendije isplaćivati kvartalno, i to u periodu kada se mijenjaju godišnja doba i dijete ima povećane potrebe za određenim sezonskim stvarima i aktivnostima, te će kvartalno izvještavati kako građane tako i korporativne sponzore o napretku i promjenama u životu djeteta koje stipendiraju.

Budućnost pripada onima koji vjeruju u svoje snove, a Vaša podrška može značiti razliku između ostvarenih i neostvarenih snova.