BiH

Održana sjednica

Nove mjere u Kantonu 10: Produžava se radno vrijeme svadbenih salona i noćnih klubova

07/06/2021

Raspodjela sredstava s navedenog transfera vršit će se u svrhu potpora zdravstvenim institucijama za tekuće održavanje i u svrhu nabave opreme za borbu protiv koronavirusa

S obzirom na bolju epidemiološku sliku, Vlada Kantona 10 na sjednici održanoj u ponedjeljak usvojila je nove preporuke i naredbe kantonalnog Kriznog štaba Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih prema kojima se rad ugostiteljskih objekata dozvoljava do 24 sata, dok je rad svadbenih salona i noćnih klubova dozvoljen do 2 sata iza ponoći.

Isto tako, dozvoljava se održavanje sportskih takmičenja uz obavezno pridržavanje preporuka od strane Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Naredbe i preporuke stupaju na snagu danas i primjenjivati će se do dana donošenja novih naredbi i preporuka, priopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Vlade Kantona 10.

Vlada je također usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s tekućeg transfera “Potpore zdravstvenim institucijama” utvrđenog Proračunom za 2021. godinu u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u iznosu od 1.000.000 maraka.

Raspodjela sredstava s navedenog transfera vršit će se u svrhu potpora zdravstvenim institucijama za tekuće održavanje i u svrhu nabave opreme za borbu protiv koronavirusa od kojih 60 posto sredstava pripada primarnoj zdravstvenoj zaštiti, a 40 posto sredstava sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava za sufinansiranje Potpore nižim razinama vlasti – prijevoz učenika srednjih škola, za školsku 2021./2022. godinu u Ministarstvu znanosti, obrazovanja, kulture i sporta u ukupnom iznosu od 400.000 maraka.

Sredstva će biti raspoređena Gradu Livnu i ostalim općinama u ovom kantonu, u skladu s podacima o broju učenika koji koriste prijevoz, a koje će dostaviti škole s prostora K10 početkom školske 2021./2022.

U dijelu sjednice Vlada je razmatrala i usvojila Izvješće o radu povjerenstva za davanje stručne ocjene o usklađenosti zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole s dokumentima prostornog uređenja šireg područja za vjetroelektranu VE “Dževa”, općina Glamoč. Povjerenstvo je dalo pozitivnu stručnu ocjenu o usklađenosti zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole s dokumentom prostornog uređenja šireg područja budući da je u usvojenom nacrtu Prostornog plana Kantona 10 predviđena izgradnja vjetroelektrane na lokalitetu Dževa.

Vlada je razmatrala i donijela Zaključak kojim se usvaja Informacija u vezi s provedbom Ugovora o dodjeli potpore iz Proračuna Federacije BiH između Federalnog ministarstva financija i Hercegbosanske županije u kojemu stoji da će temeljem Odluke Vlade Federacije od 29. srpnja 2020. godine, isplatiti  K10 dodijeljenu potporu u iznosu od 7.358.882 marke.

Budući da je 2020. godina svima, pa tako i ovom kantonu, bila drugačija od prethodnih i da je pandemija izazvana pojavom covida-19 bitno utjecala na smanjenje prihoda, koji su u 2020. godini bili za 7.485.993 marke manji u odnosu na 2019. godinu, sredstva od navedene potpore, pored onih koja su se koristila za sprečavanje širenja koronavirusa, koristila su se i za socijalna davanja, bruto plaće i naknade, poticaj poljoprivrednoj proizvodnji i slično.

Donesena je i Odluka o odobravanju kapitalnih potpora osnovnim školama s područja ovog kantona u ukupnom iznosu od 30.000 maraka.

Vlada je razmatrala i utvrdila prijedlog Strategije razvoja Kantona 10 2021.-2027. godine, a koji će biti upućen u Skupštinu HBŽ-a na daljnje postupanje.

Donesena je Odluka o odobravanju finansijskih sredstava iz tekuće pričuve Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u svrhu plaćanja računa karantene za covid-19, te je donesen Zaključak o povlačenju iz skupštinske procedure nacrta Zakona o javnom redu i miru Kantona 10, stoji u priopćenju.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.