BiH

Zvanično

Objavljen još jedan milionski tender za bh. pasoše, naslućuju se novi problemi

06/01/2021

Riječ je o godišnjem ugovoru od 4,5 miliona KM, ukupna vrijednost sporazuma je veća od 28 miliona KM. Agencija iz predostrožnosti objavljuje tender znatno ranije

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) objavila je još jednu dodjelu ugovora o izdavanju pasoša sa firmom Muhlbauer d.o.o. Banja Luka.

Piše: A. DUČIĆ

Ovo je godišnja objava javne nabavke u okviru realizacije sporazuma ukupne vrijednosti bez PDV-a od 24,3 miliona KM (ukupno 28,4 miliona KM) za nabavku 1.497.000 pasoša. Godišnji iznos po novoj nabavci iznosi 4.579.489 KM (bez PDV-a).
Državni revizori nedavno su objavili da se isporuka pasoških obrazaca vršila sukcesivno na osnovu iskazanih potreba, dok se plaćanje vršilo na osnovu ispostavljenih faktura, otpremnice i usaglašenog zapisnika između Agencije i izabranog dobavljača o količini isporučenih obrazaca.

Agencija je plaćala samo isporučene pasoše koji su označeni kao dobri, dok su pasoši koji su označeni kao loši i pasoši koji su zbog grešaka uočenih prilikom kontrole kvaliteta i grešaka uočenih na lokaciji nadležnog organa, evidentirani na teret dobavljača usluge.

Inače, IDDEEA je, prema nedavnom pisanju portala Capital.ba, budući da naslućuje nove probleme s nabavkom pasoša, ličnih karti i vozačkih dozvola nabavku isplanirala, čak godinu dana ranije.

Ukupno realizovana količina, kako su objavili revizori, u 2019. godini iznosila je 292.884 komada obrazaca po cijeni od 18,97 KM po komadu.

Inače, u martu 2022. godine istječe ugovor o nabavci pasoških knjižica, a u julu iste godine i okvirni sporazum za lične karte i vozačke dozvole

U revizorskom izvještaju za prošlu godinu, takkođer je navedeno da je u ugovoru koji je IDDEEA sa izabranim dobavljačem Muhlbauer d.o.o. Banja Luka zaključila definisano i je da je prodavac dužan da isporuči opremu i softver za uspostavljanje PKI infrastrukture za personalizaciju elektronskog memorijskog elementa u pasoškoj knjižici sa svim komponentama koje su definisane i okvirnim sporazumom i koja postaje vlasništvo Agencije.

– Ponuđač je ispunio obaveze iz okvirnog sporazuma i jednogodišnjeg ugovora. Agencija nije izvršila integraciju pomenutog interfejsa sa softverom za upravljanje proizvodnjom putem web servisa, čime bi se zaokružio kompletan sistem. Također, Agencija nije evidentirala isporučeni hardverski sigurnosni modul i softver za Document Signer komponentu u svojim poslovnim knjigama s obzirom na to da vrijednosti opreme nisu definisane zaključenim okvirnim sporazumom, niti im je prilikom isporuke definisana vrijednost – kaže se u ovom izvještaju.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u martu ove godine, nakon pet godina obustavilo istragu protiv bivšeg direktora Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) Siniše Macana.

Istraga protiv Macana pokrenuta je 27. januara 2015. godine u vezi sa nabavkom putnih isprava i ličnih dokumenata, a tužilačkom odlukom nakon višegodišnjeg istraživanja konstatirano je da nije počinjeno bilo kakvo krivično djelo u ovom slučaju. Macan je bio osumnjičen za zloupotrebu položaja i nezakonitosti u procesu izbora poduzeća Muehlbauer za učešće u izradi ličnih dokumenata za građane BiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.