Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Sarajevo

Obustavljen proces obnove okolinske dozvole za deponiju Smiljevići

smece_deponija

Stanje na deponiji Smiljevići analizirao je i fedaralni inspektor zaštite okoliša

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, na zahtjev Općine Novi Grad Sarajevo, odgodilo je izdavanje okolinske dozvole za deponiju Smiljevići, dok se ne preispitaju uslovi iz vodne dozvole za tehnološke otpadne vode koje se iz deponije ispuštaju u otvoreni Lepenički potok koji protiče kroz gusto naseljeno područje Zabrđa i ulijevaju se u rijeku Bosnu.

Obzirom da se gradska deponija nalazi na području općine Novi Grad Sarajevo i da je prethodna okolinska dozvola za rad Regionalnog centra za upravljanjem otpadom Smiljevići istekla u junu prošle godine, Federalno ministarstvo okoliša i turizma zatražilo je od Općine mišljenje u vezi sa produženjem okolinske dozvole.

Uzimajući u obzir činjenicu da gradska deponija već duži vremenski period predstavlja problem stanovnicima okolnih naselja, jer se odlaganje gradskog otpada ne vrši na propisan način i u skladu sa ekološkim standardima, te da prečistač za procjedne vode već duži period nije u funkciji, Općina je zatražila da se preispita mogućnost obnove okolinske dozvole za rad Regionalnog centra za upravljanje otpadom Smiljevići, kao i izdavanje vodne saglasnosti od Agencije za vodno područje rijeke Save.

Da prečistač voda iz tijela deponije nije u funkciji, te da su vode koje se ispuštaju iz deponije toksične i da kao takve negativno utiču na zagađenje okoline i zdravlje stanovnika okolnih naselja potvrdili su nalazi laboratorije za arhitektonsku fiziku i zaštitu okoliša „Dvokut pro“ d.o.o. koja je vršila ispitivanje kvaliteta procjednih voda iz tijela deponije u toku 2015., 2016. i 2017. godine.

Stanje na deponiji Smiljevići analizirao je i fedaralni inspektor zaštite okoliša koji je utvrdio da su pritužbe građana opravdane, jer postrojenje za prečišćavanje otpadnih – procjednih voda koje nastaju na deponiji nije u funkciji, te da nalazi pokazuju da su povećane emisije zagađujućih materija, kao i da se ne provodi monitoring plinova u procesu sagorijevanja otpada.

Inspektor je također utvrdio da je sistem za otplinjavanje na deponiji uništen tako da plinovi direktno odlaze u vazduh i zagađuju okolinu, te da plinovi nastali sagorijevanjem otpada koji se trebaju kontrolisati u generatoru za proizvodnju električne energije ili na kontrolnoj baklji direktno odlaze u okolinu i ne mogu se kontrolisati, tako da se ne zna koji sve plinovi zagađuju okolinu i kolika je njihova toksičnost, jer se oni mijenjaju i ovise o vrsti otpada.

Zbog neispunjavanja obaveza iz okolinske dozvole Općina Novi Grad Sarajevo zatražila je od nadležnih institucija da preispitaju stanje na deponiji, te je Federalno ministarstvo okoliša i turizma donijelo zaključak kojim se od Agencije za vodno područje rijeke Save traži preispitivanje uslova koji moraju biti ispoštovani za izdavanje vodne dozvole s obzirom da je izvršena demontaža postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i da se neprečišćene toksične otpadne vode ispuštaju u otvoreni vodotok Lepeničkog potoka.

Općina Novi Grad Sarajevo očekuje od preduzeća Rad koje upravlja deponijom i vrši naplatu odvoza otpada u Kantonu Sarajevo i nadležnog ministarstva prostornog uređenja, da kroz usvajanje budžeta Kantona Sarajevo za ovu godinu konačno počnu ulagati i rješavati problem deponije Smiljevići, kako bi se proces odlaganja otpada vršio u skladu sa ekološkim standardima.