BiH

Izmjene za penzionere

Od januara kreću isplate penzija iz budžeta

12/12/2019

Ministarstvo finansija, odnosno Vlada FBiH je utvrdila i Prijedlog zakona o izvršavanju budžeta, kojim su definirali da će isplate penzija imati drugi prioritet, odmah nakon servisiranja unutrašnjeg i vanjskog duga

Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojih je trenutno 421.295, bi januarske penzije trebali dobiti isplatom iz budžeta FBiH prema bankama i poštama, a ne kako je do sada slučaj preko Federalnog zavoda za penziono i invalidsko osiguranje. Razlog je što Zavod PIO FBiH od 1. januara 2020. godine dobiva status budžetskog korisnika.

Alija Aljović, pomoćnik federalnog ministra finansija u Sektoru za budžet i javne rashode za Faktor je kazao kako će se sve učiniti da se i dalje penzije isplaćuju svakog petog u mjesecu.

– Od 1. januara 2020. godine Federalni zavod penziono-invalidskog osiguranja dobija status budžetskog korisnika. To podrazumijeva da će se svi prihodi po osnovu doprinosa, prije svega uplaćivati na Jedinstveni račun trezora budžeta Federacije BiH, a onda s druge strane isplate po osnovu penzije, ali naravno i drugi materijalni rashodi Zavoda PIO, će se isplaćivati iz budžeta. Ministarstvo finansija, odnosno Vlada FBiH je utvrdila i Prijedlog zakona o izvršavanju budžeta, kojim su definirali da će isplate penzija imati drugi prioritet, odmah nakon servisiranja unutrašnjeg i vanjskog duga – govori Aljović.

– Tako s aspekta isplata iz budžeta to predstavlja prioritet u izvršavanju budžeta. Jer najvećim dijelom vanjski dug se izmiruje direktno s računa Uprave za indirektno oporezivanje, tako da, ako isključimo servisiranje unutrašnjeg duga, isplata penzija je taj prvi prioritet iz budžeta – kaže Aljović.

Na upit hoće li penzioneri i kroz novi način isplate dobivati penzije svakog petog u mjesecu, rekao je kako će svakako pokušati osigurati da ta dinamika ostane nepromijenjena.

– Mislim i uvjeren sam da ćemo u tome i uspjeti. Nama je prioritetno u ovom završnom periodu osigurati sve tehničke pretpostavke da uplata doprinosa u budžet FBiH započne bez problema, a isto tako da stvorimo sve tehničke pretpostavke da isplata penzija također se odvija bez problema iz budžeta FBiH. Pezioneri će penzije za decembar dobiti iz Zavoda PIO, a penzije za januar praktično će dobiti iz budžeta u februaru – rekao je Aljović, piše Faktor.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.