Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Odlaganje otpada na deponiji Smiljevići vrši se na sanitaran način

deponija(3)

Odlaganje komunalnog otpada na deponiji Smiljevići vrši na sanitaran način i nikada se ne odstupa od predviđene tehnologije odlaganja, potvrdili su danas iz Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i KJKP “Rad”.

Kako su podsjetili, od decembra 2016. godine kada je puštena u rad nova ploha za sanitarno odlaganje otpada, komunalni otpad se propisno odlaže, kompaktira, prekriva inertnim materijalom, odnosno zemljom, a do kraja godine planirana je izgradnja nove sanitarne plohe za odlaganje komunalnog otpada.

Kako su naveli, intenzivno se radi na implementaciji Programa sanacije sarajevske deponije za period 2016-2020 u kojem su sadržane brojne mjere i radovi koje treba realizirati, a samo u ovoj godini prema posebno usvojenom Planu Vlade KS izdvojena su sredstva u iznosu od oko 1,3 miliona KM.

Glavni cilj je uspostaviti Regionalni centar za upravljanje otpadom u Smiljevićima kojim će se osigurati bolji uvjeti za odlaganje komunalnog otpada, a istovremeno i unaprijediti postojeći kapaciteti za prihvat i iskorištavanje otpada poput izgradnje reciklažnog dvorišta i kapaciteta za odvojeno zbrinjavanje građevinskog otpada.

Za poboljšanje rada na deponiji izdvojena su značajna finansijska sredstva iz budžeta KS za nabavku nove opreme, među kojima su buldožer za razgrtanje otpada, kompaktor za zbijanje otpada i bager gusjeničar za aktivnosti na otplinjavanju u tijelu deponije te drobilice za građevinski otpad.

Također, kontinuirano se radi na rješavanju problema procjednih voda sa deponije Smiljevići, kao i na sanaciji i uspostavi sistema za otplinjavanje starog i aktivnog dijela deponije.

U toku su radovi čije se okončanje očekuje do kraja septembra na uspostavljanju 35 bušotina za prikupljanje deponijskog plina sa centralne plohe, uvezivanje u sistem za otplinjavanje i povezivanje na baklju za spaljivanje ili eventualno energetsko iskorištavanje u ovisnosti od količine i koncentracije metana.

Ova aktivnost će uticati i na smanjenje neugodnih mirisa sa odlagališta koji su sve prisutniji u posljednje vrijeme usljed povišenih ljetnih temperatura i obilnih kiša te povećane koncentracije vlage koji pogoduju bržoj razgradnji otpada, saopćeno je danas iz Pres-službe KS.