BiH

Odluka Vlade RS: Elektronski mediji ne mogu biti pod stranom kontrolom

02/02/2018

Strani ulagači i u narednom periodu će moći da ulažu u sektore privrednih i neprivrednih djelatnosti u Republici Srpskoj (RS), ali ne u punom iznosu u proizvodnju oružja, municije, eksploziva za vojnu upotrebu te u medijske poslove.

U ovim sektorima je moguće ulaganje do 49 posto osnovnog kapitala u poslovnom subjektu, a o ulaganjima iznad ovog procenta odluku donosi Vlada RS-a, ukoliko postoji posebno opravdan interes i ako je to dopušteno propisima kojima su uređene te oblasti.

Medijski poslovi podrazumijevaju “emitovanje radijskog i televizijskog programa putem zemaljske radio-difuzije“.

Ova odredba zadržana je i u Prijedlogu zakona o stranim ulaganjima u RS-u, koji će poslanici Narodne skupštine razmatrati na sjednici 6. februara.

U odnosu na nacrt ovog zakona, obaveza dostavljanja podataka o iznosima realizovanih stranih ulaganja s jedinica lokalne samouprave prenesena je na poslovne subjekte u svojini stranog ulagača.

Poslovni subjekati bit će dužni da općinama i gradovima, na čijoj teritoriji imaju registrovano sjedište, dostave propisane podatke o svojim investicijama, a koji će biti proslijeđeni Ministarstvu za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS-a.

Također, gradonačelnik, odnosno načelnik najmanje jednom godišnje bit će dužan da dostavlja Ministarstvu investicione projekte koji će biti predstavljeni stranim investitorima.

I Savjet za strane investitore RS-a trebalo bi da promoviše i pomaže stranim ulagačima.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.