Održana 25. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

vijece_nacionalnih_manjina

Na 25. sjednici Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine nije prihvaćen Prijedlog izmjene i dopune Odluke o osnivanju Vijeća nacionalnih manjina BiH.

Vijeće je razmatralo informaciju vezanu za odgovore za poglavlje III „Poštivanje i zaštita manjina i prava na kulturu“ iz Upitnika Evropske komisije za pripremu mišljenja o zahtjevu za članstvo BiH u Evropsku uniju, te zaključilo da se Direkciji za evropske integracije uputi dopis da dostavi informacije vezane za navedene odgovore iz Upitnika kako bi se Vijeće sa njima upoznalo.

Razmatrana je informacija o pitanju objave podataka o Popisu stanovništva iz 2013. godine.

Primljena je k znanju Informacija o planiranju objave poziva Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH u svezi s projektima za nacionalne manjine u 2017. godini.