BiH

Zenica

Održana ekološka radionica za čistiji sliv rijeke Bosne

19/03/2019

Radionica je održana u okviru projekta „Čista rijeka Bosna“

Organizacija za razvoj turizma regije “Rotor” održala je danas u Zenici radionicu “Čistiji i atraktivniji sliv rijeke Bosne kroz aktivnosti Akcione grupe”.

Fokus radionice je bio na aktivnostima Eko-turističke Akcione grupe „Za čistiji sliv rijeke Bosne“ u 2019. godini i formiranju Timova Akcione grupe u partnerskim lokalnim zajednicama Ilidža, Centar Sarajevo, Ilijaš, Visoko, Kakanj, Zenica, Žepče, Zavidovići, Maglaj, Tešanj, Doboj Jug, Doboj, Modriča i Šamac, saopćeno je iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Radionica je održana u okviru projekta „Čista rijeka Bosna“, čiju prvu fazu je finansirala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Implementator projekta je ROTOR-organizacija za razvoj turizma regije, a implementacija aktuelne faze projekta traje do kraja 2019. godine, uz podršku partnerskih gradova/općina u slivu, Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica i Federalne uprave civilne zaštite.

– Svima je jasno da se otpad ne može riješiti u kratkom periodu, naš projekat je zato jedna dugoročna ideja, koju ćemo realizovati u etapama. Ove godine planiramo da proširimo te akcije uključivanjem više aktera koji se bave ekologijom i turzmom, te institucija koje se bave sankcionisanjem ekoloških prestupa, jer je očigledno da same akcije čišćenja i edukacija nisu dovoljne. Potrebno je da napravimo taj balans edukacije, upozorenja, ali i kazne – rekao je projekt menadžer projekta “Čista rijeka Bosna” Siniša Mitrović.

U svakoj lokalnoj partnerskoj zajednici bit će uspostavljeni timovi Eko-turističke Akcione grupe (TAG-ovi), čiji članovi su članovi lokalne uprave, komunalnog preduzeća, komunalnog-sanitarnog inspektora, Higijensko-epidemiološke službe, civilne zaštite, Šumskog javnog preduzeća (ŠPD), dijaspore, aktiva direktora škola, sindikata, ekoloških, ribolovnih udruženja, izviđača, sportskih klubova, Centra za kulturu, kulturnih i umjetničkih udruženja, turističkih i drugih organizacija.

– Naša općina je odlučila da nastavi saradnju i učešće u ovom projektu, jer smo svjesni koji je značaj da održavamo naše rijeke čistima, jer smatramo da su naše rijeke naša pluća. Svjesni smo da se svo smeće završi kod nas i zato je naša općina odlučila da pruži finansijsku podršku i da pripremi ljude i omladinu – rekla je predstavnica Općine Šamac Jasna Marinković.

O nekim od konkretnih primjera kako će se u narednom periodu pokušati utjecati na svijest građana, ali i raditi na uređenju sliva, govorio je Safet Kubat, predstavnik partnera u projektu, Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

– Problematiku otpada, pogotovo plastičnih kesa, dugoročno će rješavati postavljanje zaštitnih mreža. Te mreže u BiH postoje samo na rijeci Neretvi i jezeru Bočac. Imamo plan, ali slijede pregovori sa Agencijom za slivno područje rijeke Save, sa partnerima, te nakon rješavanja tehničkih stvari, postavljanje mreža uveliko će riješiti problem otpada u slivu rijeke Bosne. Mi zagovaramo uspostavljanje akcionih grupa na području svake općine. Dovođenjem svih aktera za jedan stol sigurni smo da ćemo brže i efikasnije rješavati ovaj problem – naglasio je Kubat.

Akciona grupa će ubuduće zastupati interese lokalnih zajednica sliva rijeke Bosne na nivou kantona, entiteta i države Bosne i Hercegovine, te pripremati i kreirati turističke sadržaje i proizvode na području susjednih lokalnih zajednica.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.