BiH

UIO BiH

Oduzeti mobilni telefoni vrijedni 100.000 KM

26/05/2019

Prilikom uvoza, izvoza ili tranzita robe, u skladu sa važećim propisima, štite se prava intelektualne svojine, i to: žig, autorsko i srodna prava, industrijski dizajn, patent i porijeklo ili geografska oznaka

U Carinskoj ispostavi Sarajevo oduzeta je veća količina mobilnih telefona, čija vrijednost se procjenjuje na 100.000 KM, saopćeno je danas iz Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) u Bosni i Hercegovini.

Roba je zaplijenjena zbog povrede intelektualnog vlasništva i povrede žiga.

– Uvoz 1.400 mobilnih telefona iz N.R. Kine, koji svojim izgledom asociraju na robnu marku mobilnih telefona Nokia zaustavili su službenici UIO u Carinskoj ispostavi Sarajevo, uz saradnju sa kolegama iz Grupe za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja Regionalnog centra Sarajevo – precizirali su iz UIO BiH.

Prilikom uvoza, izvoza ili tranzita robe, u skladu sa važećim propisima, štite se prava intelektualne svojine, i to: žig, autorsko i srodna prava, industrijski dizajn, patent i porijeklo ili geografska oznaka.

Carinski organi su nadležni da, u slučajevima sumnje povrede prava intelektualne svojine, prekinu carinski postupak sve do okončanja postupka kojim se povreda prava utvrđuje, navode iz UIO.

Ukoliko carinski organi posumnjaju da određena roba koja se uvozi u BiH predstavlja falsifikat poznatih svjetskih marki, imaju pravo da zadrže takvu robu, a od nosioca prava zatraže da izvrše stručnu procjenu da li je riječ o falsifikatu ili nije.

Ako se utvrdi da postoji osnova sumnje da roba predstavlja falsifikat neke od poznatih svjetskih marki koje su zaštićene i u BiH, UIO predmetnu robu zadržava, sve do okončanja postupka pred nadležnim sudom i donošenja pravosnažne sudske odluke.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.