BiH

OESC-ov izvještaj u vezi s korupcijom u BiH predstavljen u Brčkom

28/03/2018

Misija OESC-a u Bosni i Hercegovini danas je u Brčkom predstavila prvu procjenu pitanja koja negativno utiču na kvalitet i djelotvornost reakcije pravosuđa na korupciju u BiH predstavnicima pravosuđa i agencija za sprovođenje zakona.

Izvještaj pod nazivom “Praćenje procesuiranja predmeta korupcije u BiH: Prva procjena” je zasnovan na posmatranju 67 završenih predmeta u vezi s korupcijom u razdoblju između januara 2010. godine i septembra 2017. godine. On je po prvi put objavljen u februaru ove godine, saopćeno je iz Misije OESS-a u BiH.

-Sudije i tužioci, kao i predstavnici agencija za sprovođenje zakona, iz Brčkog, Bijeljine, Doboja, Zvornika i Tuzle su se danas okupili da razgovaraju o procesuiranju predmeta korupcije u predstojećem periodu – rekao je pravni savjetnik Misije OSCE-a u BiH, Francesco De Sanctis. „Borba protiv korupcije je dugoročan proces koji zahtijeva djelovanje svih nas.“

Glavni nedostaci koji su ustanovljeni u izvještaju su nedovoljna usklađenost krivičnog zakonodavstva, nedostatak tužilačkih kapaciteta u izradi optužnica i prikupljanju dokaza, kao i nedosljedno tumačenje zakona od strane sudova.

Predsjednik Apelacionog suda Brčko Distrikta BiH Damjan Kaurinović je rekao da taj izvještaj predstavlja prvu dubinsku i sadržajnu analizu trenutnog stanja u pravosuđu BiH u oblasti korupcije sa više aspekata.

– Posebno su značajne i sa praktičnog aspekta korisne preporuke upućene tužilaštvima i sudovima u čitavoj državi. Navedene preporuke će dati doprinos efikasnijem i djelotvornijem procesuiranju predmeta korupcije, što je osnovni preduslov za uspostavu vladavine prava i društvenog napretka uopšte – rekao je Kaurinović.

Prema riječima glavnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, Željke Radović, izvještaj i njegove preporuke ukazuju na određene strukturalne probleme.

– Ovakav izvještaj ukazuje na svestran pristup problemima koji se susreću u postupanju po predmetima korupcije i predstavlja značajan doprinos pravosuđu BiH – rekla je Radović te dodala da će određeni broj preporuka doprinijeti izradi efikasnijih i ostvarivijih mjera za poboljšanje odgovora pravosuđa na korupciju na zakonodavnom, institucionalnom i individualnom nivou.

Ovaj izvještaj je izrađen u okviru projekta pod nazivom „Procjena potreba pravosuđa u procesuiranju korupcije kroz praćenje rada na krivičnim predmetima“ i uz podršku Biroa za međunarodnu borbu protiv trgovine narkoticima i sprovođenje zakona, pri Ministarstvu inostranih poslova SAD-a.

Izvještaj predstavlja dio stalnih napora Misije OSCE-a u BiH usmjerenih ka vršenju analize tekućih pitanja od značaja za pravosudni sistem u Bosni i Hercegovini, stoji u saopćenju.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.