BiH

koferencija u sarajevu

Oko 160 revizorskih izvještaja čeka na usvajanje

24/01/2020

Na konferenciji je predstavljen i specijalizirani web portal o reviziji, kontroli utroška javnog novca i rada javnih ustanova i predzeća

Zamjenik generalnog revizora Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine Jasmin Pilica kazao je da oko 160 revizorskih izvještaja još nije usvojeno zbog zastoja u radu Parlamentarne skupštine BiH u proteklom periodu.

U okviru konferencije “Učinkovita javna revizija za smanjenje korupcije u BiH”, koju su danas u Sarajevu organizirali Centri civilnih inicijativa i Ambasada Švedske u BiH, Pilica je naglasio da je Ured posao radio u skladu s njihovom dinamikom koja je potpuno usklađena sa zakonom.

Govoreći o revizorskim izvještajima za 2018. godinu, Pilica je naglasio da su revidirali svih 74 institucije, te da su imali šest ‘mišljenja sa kvalifikacijom’, od čeka četiri ‘mišljenja s rezervom uz skretanje pažnje’, dva ‘mišljenja sa rezervom’, 55 ‘pozivnih mišljenja uz skretanje pažnje’, dok je 12 mišljenja okarakterisano kao ‘pozitivno’.

– Imamo informaciju da je oko 60 posto naših preporuka realizirano – kazao je Pilica te dodao da je jako teško ocijeniti koja je preporuka realizirana, a koja polovično realizirana.

Istakao je da Ured za reviziju sarađuje s tužilaštvima, ali da je njihova primarna uloga da daju nezavisno mišljenje o finansijskim izvještajima i usklađenosti funkcioniranja institucija.

– Naši izvještaji su detaljni i svi tužioci u njima mogu naći sve eventualne indicije o počinjenju krivičnih djela – zaključao je Pilica.

Predstavnik Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH Predrag Kožul smatra da prema podacima Ureda za reviziju, situacija izgleda veoma dobro, ali da se mora uzeti u obzir da su ‘mišljenje s kvalifikacijom’ dobile one institucije koje imaju veliki budžet.

– Dio preporuka Ureda za reviziju je sistemskog karaktera, jer su u sferi političkih pitanja, kao što je pitanje državne imovine u Ministarstvu odbrane BiH. To je glavni razlog što su dobili ‘mišljenje s rezervom’, a sami ne mogu riješiti problem – istakao je Kožul.

Pohvalio je saradnju Komisije i Ureda za reviziju, ističući da je Ured iz BiH najbolji u regiji, za što je velikim dijelom zaslužna i međunarodna pomoć.

Direktor Agencije za javne nabavke BiH Jasmin Salčin kazao je da su 2018. i 2019. godini podnijeli 25 prekršajnih prijava protiv odgovornih osoba kada se govori o zloupotrebi javnih nabavki, dok su u januaru 2020. godine podnijeli šest prijava.

– Zloupotreba i kršenja ima mnogo, i želim potcrtati da se svi moraju ponašati odgovorno – poručio je Salčin te dodao da u kontinuitetu rade na edukaciji službenika, sudija i tužilaca o javnim nabavkama, jer kako tvrdi, to predstavlja veliki problem.

Direktor Odjela za razvojnu saradnju u Ambasadi Švedske u BiH Torgny Svenungsson smatra da je revizija javnih institucija vrlo bitna tema, jer pomaže u unapređenju transparentnosti, djelotvornosti i omogućava implementaciju vladavine zakona.

Projekt menadžerica CCI-a Jasmila Pašić ističe da je cilj konferencije da ukaže na proces važnosti javne revizije koja predstavlja kontrolni mehanizam u upravljanju javnim sredstvima i javnom imovinom. Izrazila je nezadovoljstvo efektom rezultata u procesu javne revizije, jer postoji veliki broj preporuka koje nisu realizirane.

Konferencija je okupala predstavnike revizorskih institucija u BiH, parlamentarnih komisija, nadležnih tužilaštava te javnih institucija i civilnog društva.

Na konferenciji je predstavljen i specijalizirani web portal o reviziji, kontroli utroška javnog novca i rada javnih ustanova i predzeća. Na portalu www.revizije.info nalaze se baze podataka o financijskim revizijama u posljednje četiri godine.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.