BiH

banja luka

Okružni sud donio pozitivnu presudu za odbranu Neretve i Igaščice

03/02/2021

Kako se navodi u saopćenju za javnost, ta presuda znači da će Ministarstvo morati donijeti novo rješenje kojim se nalaže izrada studije utjecaja na životnu sredinu. Potom će biti stavljena na javni uvid te će stručna i šira javnost dobiti priliku za komentare, sugestije i primjedbe

Okružni sud u Banjoj Luci donio je 28. januara ove godine pozitivnu presudu za odbranu rijeka Neretve i Igaščice.

Time je uvažio tužbu Centra za životnu sredinu pripremljenu u saradnji sa Aarhus centrom u BiH te poništio sporno rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstva i ekologije RS kojim je nosilac projekta Male hidroelektrane „Marvel“ d.o.o. Kalinovik, oslobođen obaveze da izradi studiju utjecaja na životnu sredinu za Hidroenergetski sistem (HES) „Gornja Neretva“ Faza I, koja podrazumijeva izgradnju MHE Grebenac Ušće, MHE Mjedenik i MHE Igrašica na rijekama Neretva i Igaščica u opštini Gacko.

Kako se navodi u saopćenju za javnost, ta presuda znači da će Ministarstvo morati donijeti novo rješenje kojim se nalaže izrada studije utjecaja na životnu sredinu. Potom će biti stavljena na javni uvid te će stručna i šira javnost dobiti priliku za komentare, sugestije i primjedbe.

Za to vrijeme investitor ne smije početi gradnju, dok god ne obezbijedi sve potrebne dozvole kao što su ekološka, urbanistička i građevinska i to pod uslovom da studija utjecaja na životnu sredinu bude odobrena.

Pravna savjetnica Aarhus centra u BiH Nina Kreševljakovićv pozdravlja tu presudu ‘jer ukazuje na sve negativnosti pristranog postupanja Ministarstva u takvim slučajevima, koji mogu biti pogubni po životnu sredinu te nalaže obavezu da se prije ishodovanja bilo kakvih dozvola ispita utjecaj projekta na prirodu’.

-S nadom da ćemo dobiti još takvih presuda, sigurna sam da ćemo odbraniti naše rijeke od najezde pojedinaca koji se bore samo za profit – istakla je.

Centar za životu sredinu u saopćenju naglašava da ‘kako je dokazano sudskim procesom, Ministarstvo nije postupilo u skladu sa zakonom, kad je ishodovalo sporno rješenje jer se u njemu navode samo tvrdnje da je analizirana dostavljena dokumentacija i da su razmatrana mišljenja te da je utvrđeno da predmetni hidroenergetski sistem navodno neće imati značajan utjecaj na životnu sredinu’.

– Međutim, izostali su razlozi i dokazi koji ukazuju na zakonitost mišljenja, a time i odluke. Sud u konačnici utvrđuje da nije samo došlo do nepotpuno i nepravilno utvrđenog činjeničnog stanja i nepravilne primjene materijalnog prava, već da sporno rješenje sadrži nedostatke koji sprječavaju ocjenu njegove zakonitosti u upravnom sporu pred sudom – ističe se.

Kako navode ‘ono što je sud također smatrao spornim jeste i činjenica da je Ministarstvo navelo u osporenom aktu da hidroenergetski sistem neće imati značajan utjecaj na životnu sredinu, uz uvažavanje svih dostavljenih mišljenja uprkos činjenici da se u jednom od dostavljenih mišljenja od Republičkog zavoda za zaštitu kulturno- istorijskog i prirodnog nasljeđa navode brojni negativni utjecaji tog hidroenergetskog sistema na životnu sredinu tog područja’.

U navedenom mišljenju se pominje da će taj hidroenergetski sistem dovesti do promjene predjela i utjecaja na vodne ekosisteme te da će doći do promjene prirode u smislu ambijentalne vrijednosti.

Također, gornji tok rijeke Neretve od Uloga do samih izvora je jedno od najvećih, najvažnijih i najočuvanijih staništa potočne pastrmke Salmo truutta Lennaeus te je jedna od najvažnijih mjera zaštite i očuvanja tog područja zaštita posebnih staništa tzv. ribljih plodišta.

U konačnici, Zavod navodi da je gradnja hidroenergetskog objekta sistema HES „Gornja Neretva“ Faza I u suprotnosti s načelima očuvanja i zaštite prirode, što je sud posebno cijenio kod donošenja presude – navodi se.

Centar za životnu sredinu ističe i to da Sud navodi da bi «Ministarstvo da ugodi svima, ne samo pomenutom zavodu nego i investitoru, time što bi u svom rješenju spojio ono što je nespojivo, rekavši da predmetni hidroenergetski sistem navodno neće imati značajan utjecaj na životnu sredinu, ali i da se striktno uvažavaju sva navedena mišljenja.“

– Zbog svih navedenih razloga, sud je naložio da se sporno rješenje Ministarstva poništi i donese novi upravni akt uvažavajući pravno shvatanje i primjedbe suda – saopćio je Centar za životnu sredinu iz Banje Luke.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.