BiH

diskriminacija

Ombudsmeni BiH traže jednak pristup pravima za osobe s invaliditetom

02/12/2020

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine ističu, u povodu obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom - 3. decembra, da i dalje postoje razlike i diskriminacija osoba s invaliditetom, a da je njihov položaj dodatno usložnjen uslijed pandemije virusa korona

– Nažalost, i dalje postoje problemi u ostvarivanju prava osoba sa invaliditetom kao što su arhitektonske barijere, nepristupačnost javnom prijevozu, a što znatno otežava i druga prava – navodi se.

Ombudsmeni pozivaju nadležne organe da preduzimaju sistemska rješenja, koja će u različitim situacijama osigurati pristupačnost usluga osobama sa invaliditetom te da se prate smjernice Svjetske zdravstvene organizacij (WHO) ili međunarodnih organizacija osoba sa invaliditetom.

Ukazuju i na nedostatak informacija i komunikacija osobama sa oštećenjima sluha, vida, intelektualnim ili fizičkim invaliditetom, a  iz tih razloga su uskraćeni o ključnim informacijama o prevenciji i pomoći za virus COVID 19. Takođe, posebno zabrinjava što objekti koji su predviđeni za karantin ili transport u vezi sa COVID 19 ne odgovaraju osobama za invaliditetom, ističe se.

Ombudsmeni BiH ističu da ostvarivanje prava garantovanih UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, koju je ratifikovala Bosna i Hercegovina podrazumijeva obavezu države da učini sve da olakša život osoba sa invaliditetom i omogući potpuno učestvovanje u svim aspektima života, rada i uključenosti u zajednicu.

– Imajući u vidu sve navedeno, Ombudsmeni Bosne i Hercegovine pozivaju sve nadležne organe vlasti u BiH da ulože napore i preduzmu konkretne mjere koje će omogućiti jednak tretman bez diskriminacije po bilo kom osnovu osobama sa invaliditetom – navodi Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.