BiH

Parlament FBiH

Omogućeno nesmetano finansiranje Grada Mostara do izbora nove vlasti

11/01/2021

Potvrđivanjem u Domu naroda, nakon što je Budžet prethodno usvojen u Zastupničkom domu, osigurani su preduvjeti da najvažniji fiskalni dokument u Federaciji BiH stupi na snagu

Pod predsjedanjem Tomislava Martinovića, na današnjem nastavku 8. redovne sjednice Doma naroda Parlamenta Federacije BiH koja je s radom počela 30. decembra prošle godine, izaslanici u ovom domu većinom glasova usvojili su Prijedlog Budžeta Federacije BiH za 2021. godinu u iznosu nešto manjem od 5,5 milijardi KM (5.481.251.899 KM).

Potvrđivanjem u Domu naroda, nakon što je Budžet prethodno usvojen u Zastupničkom domu, osigurani su preduvjeti da najvažniji fiskalni dokument u Federaciji BiH stupi na snagu.

Iako je zbog smanjenja prihoda izazvanih epidemijom koronavirusa, ovogodišnji Budžet FBiH u odnosu na prošlogodišnji umanjen je za 27,7 miliona KM, značajna sredstva preusmjerena su za Fond za stabiliziranje ekonimije oko 150 miliona KM, kao i potporu nižim razinama vlasti, 30 miliona općinama te 200 miliona KM županijama. Budžet su prepoznate i mjere zaštite i suzbijanja širenja zaraze koronovarisom te je za sanaciju zdravstvenih ustanova predviđeno 60 miliona KM, a za nabavku vakcina 12 miliona KM.

Uz Prijedlog Budžeta FBiH, izaslanici u Domu naroda Parlamenta FBiH usvojili su i Zakon o izvršenju Budžetav za 2021. godinu.

S ciljem osiguranja nesmetanog financiranja Grada Mostara, Dom naroda Parlamenta Federacije BiH usvojio je s 32 glasa za, 9 suzdržanih i jednim protiv i Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o Budžetima u Federaciji BiH. Usvojenim zakonskim rješenjem osigurava se finansiranje Grada Mostara ukoliko do 31. marta ne bude konstituiran novi saziv Gradskog vijeća i izabran gradonačelnik, na način da je sadašnjem gradonačelniku i načelniku Odjela za finansije i nekretnine ostavljena mogućnost donošenja Odluke o privremenom financiranju, a bude li potrebno i Budžeta Grada Mostara.

Pokušaj SDP-a da amandmanom eliminira ovu mogućnost u Domu naroda nije dobio potrebnu većinu za razliku od Zastupničkog doma koji je usvojio amandman SDP-a.

“Mi očekujemo da Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH usvoji isto zakonsko rješenje kakvo smo usvojili mi u Domu naroda jer Grad Mostar mora živjeti, do objave službenih rezultata što bi moglo potrajati s obzirom na brojne nepravilnosti koje su uočene u samom izbornom procesu”, istaknuo je Tomislav Martinović, predsjedatelj Doma naroda Parlamenta Federacije BiH.

Dom naroda, uz ostalo, dao je suglasnost na finansijske planove Federalnog zavoda za zapošljavanje te Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za 2021. godinu kao i Prijedlog financijskog plana, odnosno Budžet FERK-a za 2021.

Potporu izaslanika u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH dobio je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjem platnom prometu čiji je cilj spriječiti pranje novca i financiranje terorizma kao i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima. Potporu izaslanika dobio je i Prijedlog zakon o dopunama Zakona o izvanparničnom postupku, kao i Prijedlog zakona o Registru finansijskih izvještaja.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.