Sarajevo

Općina Stari Grad nabavila dva savremena hemodijalizna aparat za KCUS

kcus

Jedan aparat ranije je isporučen Dijaliznom centru Kliničkog univerziteta u Sarajevu, dok je drugi isporučen danas. Ovaj hemodijalizni aparat isporučen je Satelitskom centru za hemodijalizu u Domu zdravlja Ilidža koji je također dio KCUS-a

Općina Stari Grad Sarajevo nabavila je dva savremena hemodijalizna aparata kojima će se poboljšati zdravstvene usluge koje se pružaju ovim pacijentima u Kantonu Sarajevo. Jedan aparat ranije je isporučen Dijaliznom centru Kliničkog univerziteta u Sarajevu, dok je drugi isporučen danas. Ovaj hemodijalizni aparat isporučen je Satelitskom centru za hemodijalizu u Domu zdravlja Ilidža koji je također dio KCUS-a.

Vrijednost oba hemodijalizna aparata bila je oko 50.000 KM. Zahvaljujuću uspješnoj saradnji s kompanijama koje su ponudile hemodijalizne aparate i ostvarenim popustima, oba uređaja kupljena su za 25.400 KM, a nabavljeni su prema strogim zahtjevima i specifikacijama Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Nabavku su finansirali Općina Stari Grad Sarajevo i pobratimska općina Umraniye iz Republike Turske, a projekat je pripremio i realizovao Sektor za lokalni razvoj Općine Stari Grad.

Ranije isporučeni aparat nabavljen je posredstvom projekta “Unaprjeđenje kvaliteta života kod hemodijaliznih pacijenata” koji je izradilo Udruženje hemodijaliznih i transplantiranih pacijenata KS. Drugi aparat nabavljen je po osnovu postupka javne nabavke, koji je Općina raspisala još u aprilu ove godine, a da bi danas projekat bio finaliziran njegovom isporukom.

Klinika za hemodijalizu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) predstavlja najveći dijalizni centar u Bosni i Hercegovini. Na hroničnom dijaliznom tretmanu ima 320 pacijenata, od čega je 60 pacijenta iz općine Stari Grad. Jedini način liječenja i održavanja života pacijenata sa hroničnim oštećenjem bubrega, dok čekaju transplantaciju, je dijaliza, a za neke pacijente je to doživotno liječenje.

Klinika za hemodijalizu Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu smještena je na dva lokaliteta: prvi lokalitet koji radi tokom 24 sata je u prostorijama DIP-a KCU Sarajevo, a drugi je Satelitski dijalizni centar pri Domu zdravlja Ilidža.