OŠ “Aleksa Šantić”- Škola bez stresa

OS Aleksa Santic 2

OŠ „ Aleksa Šantić“ je najveća škola u Kantonu Sarajevo po broju učenika – 1000 učenika i 78 uposlenika.

Rad u takvom kolektivu zahtijeva i dodatne napore, ozbiljnije pripremanje, praćenje savremenih trendova u obrazovanju kod nas i u svijetu.

Kada se svaki rizik unaprijed prepozna i na njega adekvatno djeluje osmišljenim programom i aktivnošću rasterećenja, moguće je očekivati napredak. Emocionalni pristup, topla klima, potpuno razumijevanje, demokratski i drugarski odnos može sve. Stres i posljedice, koje on ostavlja na nastavnike, veoma rano su prepoznali u menadžmentu OŠ “Aleksa Šantić” u Sarajevu, tako da su na vrijeme reagovali.

Anketirali su nastavnike škole 2013.godine i analiza ankete je pokazala da je nastavnički posao stresan, a stres je najčešći uzrok oboljenja, nemotivisanosti i loših međuljudskih odnosa.

Zaključeno je da je neophodno izraditi antistres program. Program je provođen kontinuirano, kroz radionice, team building i treninge tokom cijele godine i danas se mogu pohvaliti rezultatima istog.

Analiza je pokazala da su već nakon godinu dana provođenja antistres programa nastavnici mnogo boljeg psihofizičkog zdravlja- mnogo manje odlazaka na bolovanje; također su motivisaniji – bolji su rezultati uspjeha učenika u učenju i vladanju; raspoloženiji nastavnici stvaraju pozitivniju klimu u razredu, učenici rado dolaze u školu – mnogo je manje opravdanih izostanaka od strane roditelja; zajedničkim aktivnostima roditelja i škole stvara se partnerstvo – roditelji rado i često dolaze u školu, uspostavljajući saradnju .

Cilj antistres programa u školi “Aleksa Šantić” je postignuće smanjenja percipiranog nivoa stresa kod nastavnika, a jedan od prioriteta škole jeste – nastavnik bez stresa/stress free nastavnik. Program se kontinuirano provodi kroz aktivnosti: trening odbojke, folklora, igre bez granica za roditelje i učenike, art i kreativne radionice, muzikoterapije i team buliding druženja.