BiH

sprijećiti zlostavljanje

OSCE pozvao vlade u BiH da preduzmu bezbjednosne mjere na zaštiti žena i djece

27/04/2020

Rezultati OSCE-ovog istraživanja “Dobrobit i sigurnost žena u BiH“ su pokazali da je skoro polovina žena preživjela neki oblik zlostavljanja, uključujući nasilje od strane intimnog partnera u dobi od 15 godina ili kasnije

Misija Organizacije za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE) u Bosni i Hercegovini danas je pozvala vlade u BiH da preduzmu bezbjednosne mjere na zaštiti žena i djece. Rezultati OSCE-ovog istraživanja “Dobrobit i sigurnost žena u BiH“ su pokazali da je skoro polovina žena preživjela neki oblik zlostavljanja, uključujući nasilje od strane intimnog partnera u dobi od 15 godina ili kasnije, prenosi Anadolu Agency (AA).

Pored toga, 64 post žena u BiH se može smatrati pogođenim sukobom, dok su pokazatelji učestalosti nasilja od strane trenutnog partnera veći kod onih žena čiji su se trenutni partneri borili u sukobu nego kod onih čiji se partneri nisu borili.

Uzimajući u obzir posljedice sukoba sa kojima žene danas žive, Misija OSCE-a smatra ove podatke zabrinjavajućim u svjetlu trenutne situacije. Ograničeno kretanje i samoizolacija tokom pandemije virusa COVID-19 povećava rizik od rodno zasnovanog nasilja. Žene i djeca su najpodložniji zlostavljanju i potrebna im je povećana zaštita u vremenu poput ovog te apeluju na vlasti da osiguraju da žene i djeca budu zaštićeni od zlostavljača.

Da bi pružila rano upozoravanje i zauzela proaktivan stav, Misija OSCE-a u BiH prati situaciju u vezi s nasiljem u porodici i započela je s prikupljanjem podataka o tome kako odgovori na pandemiju virusa COVID-19 utiču na rodnu ravnopravnost, uključujući rodno zasnovano nasilje.

Misija apeluje na sve nadležne institucije da odgovore brzo i efikasno na slučajeve nasilja u porodici, u svakom trenutku se pridržavajući vladavine prava.

Postoje različiti načini da se smanji rizik od nasilja nad ženama. Neki od njih bi uključivali, na primjer, informativne kampanje kojima se obavještava javnost da sigurne kuće za žene ostaju otvorene tokom ograničenog kretanja zbog koronavirusa, omogućavanje žrtvama nasilja u porodici da podnesu pritužbu, a otvaranje novih kanala kojima žene mogu da prijave nasilje bi takođe pomoglo da se smanji rizik. Policija i tužilaštva treba da nastave s praksom dostupnosti hitnih mjere zaštite za žrtve, naročito u vanrednim situacijama.

“Pravo žena i djece da u svakom trenutku žive životom oslobođenim od nasilja je od ključne važnosti. To se naročito zahtijeva u vremenu kada se porodice nalaze u samoizolaciji. Potrebno je brzo djelovati na rješavanju njihovih potreba i preduzeti mjere da bi im se pružila adekvatna zaštita. Pozivamo nadležne vlasti da se pozabave ovim problemom u svom obraćanju javnosti, da prepoznaju da nasilje utiče na one koji su teško pogođeni uvedenim mjerama, poput starih osoba i djece. Oni trebaju imati mogućnost da zatraže pomoć i čak da budu ohrabreni da traže pomoć”, rekla je Kathleen Kavalec, šefica Misije OSCE-a u BiH.

Naglasila je i važnost pristupa informacijama relevantnim za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i djecom, kao što je internet stranica: stopvawnow.org.

“Vanredno stanje nije izgovor za nasilje. Podstičemo muškarce i dječake da kažu: ‘Ne nasilju!’ i da sačuavaju svoje zdravlje i bezbjednost, kao i zdravlje i bezbjednost svojih porodica i lokalnih zajednica“, rekla je Kavalec.

Elmaja Bavčić, programska službenica za rodnu ravnopravnost i pitanja mladih pri Misiji OSCE-a u BiH naglasila je da u zavisnosti od situacije u kojoj žive, neke osobe mogu imati osjećaj strepnje, pretrpanosti kod kuće ili osjećaj izolovanosti.

“Onim osobama koje se suočavaju s rizikom od nasilja u porodici biće još teže da budu zatvorene na mjestu koje nije sigurno, naročito bez društvenih kontakata. Važno je iznijeti u javnost takve prijetnje i osigurati da žrtve budu na pravilan način zaštićene. Svi imamo odgovornost da spriječimo i zaštitimo one koji se suočavaju s rizikom od nasilja. Pozivamo sve nadležne institucije da razmotre kakve poruke, šalju u javnost i da osiguraju da žrtve budu u mogućnosti i budu ohrabrene da traže zaštitu čak i tokom policijskog časa”, zaključila je Bavčić.

Iz Misije OSCE-a u BiH pozivali su žrtve da prijave nasilje u porodici. BiH ima dvije SOS linije: obje su besplatne i dostupne za pozive. Za savjet o tome šta učiniti, treba pozvati ili 1265 za Federaciju BiH ili 1264 za Republiku Srpsku, da biste dobili prvenstveno psihološku i socijalnu podršku. Da biste prijavili nasilništvo, potrebno je nazvati policiju na broj 122.

Misija je detaljno razmotrila rodno zasnovano nasilje u izvještaju pod nazivom OSCE-ovo istraživanje o nasilju nad ženama u BiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.