BiH

Osobe sa invaliditetom uvesti u sistem redovne stomatološke zaštite

22/03/2017

Osobe sa invaliditetom, posebno djecu, pod hitno treba uvesti u sistem redovne stomatološke zaštite, generalni je zaključak diskusije o uspostavljanju sistema redovne stomatološke zaštite za osobe sa invaliditetom u Tuzlanskom kantonu. Ovo je treća u nizu diskusija na pomenutu temu. Prethodne dvije održane su u Sarajevu i Mostaru.

U okviru diskusije predstavljen je zakonski okvir za uspostavu redovne stomatološke usluge za osobe sa invaliditetom i dobre prakse u pružanja ove vrste usluga.

U diskusiji su učestvovali stručnjaci iz oblasti stomatologije i anesteziologije, predstavnici Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, UKC Tuzla i ostalih relevantnih ustanova u zdravstvu kao i predstavnici nevladinih organizacija angažovanih na zaštiti prava osoba sa invaliditetom.

Osobe sa invaliditetom su diskriminirane kada je u pitanju stomatološka zaštita i nerijetko već u ranim dvadesetim godinama ostaju bez zuba. Usluge za njih, osim odnedavno u Sarajevu, moguća je samo u centru Sveta obitelj pri Caritasu u Mostaru.

U ovom udruženju usluge su pružane besplatno u saradnji sa italijanskim ljekarima, ali kako se program uskoro završava, potrebno je sistemsko rješenje.

Bosna i Hercegovina je retificirala Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom koja obavezuje državu da pruža osobama sa invaliditetom isti obim i kvalitet zdravstvenih usluga i programa koji se pružaju ostalim građanima.

Servisi zaštite trebaju biti trajno dostupni svima bez razlike i bez diskriminacije. Zakon o pravima i obavezama pacijenata FBiH garantira pravo na dostupnost zdravstvene zaštite.

Kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, navedena prava se ne poštuju, posebno u sferi pružanje stomatološke zaštite, iako su prava zagarantirana sistemom zdravstvene zaštite u Federaciji BiH.

Dr. Selma Jakupović ispred Centra za pružanje stomatoloških usluga djeci sa poteškoćama u razvoju pri Stomatološkom fakultetu u Sarajevu iznijela je pozitivna iskustva i saradnju sa Kliničkim centrom u Sarajevu, čiji su im anesteziolozi uvijek na usluzi.

“Nama dolaze djeca sa poteškoćama u razvoju iz cijele BiH, jednako kao i u Mostar, i nikada nijedno dijete nismo vratili”, istaknula je Jakupović.

Kada je u pitanju Tuzlanski kanton, Zavod zdravstveno osiguranja imao je ugovor koji se periodično obnavljao sa jednom privatnom stomatološkom ordinacijom, ali intencija je da se cijeli proces uvede u redovni sistem te da se stomatološke intervencije i operacije (popravke i vađenje zuba) uvedu i povežu sa određenim udjelima unutar UKC Tuzla.

U tom slučaju bi, u slučaju bilo kakvih kompliacija, pacijenti imali stručnu pomoć na jednom mjestu.

“Novac nije problem, za te potrebe ga imamo, a nije problem napraviti ni rebalans budžeta. Naša je želja da se ovo prestane raditi sa ordinacijama i da se usluga organizira u UKC Tuzla”, stav je Almire Hurić, pomoćnice direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

Klinički centar može servisirati sve ove usluge i naš cilj jeste da svi pacijenti budu zbrinuti, ali to možemo onda kada nam to dozvoli zakonodavac, kazao je predstavnik Kliničkog centra Tuzla Mirsad Babović.

Stomatološka zaštita je dio obavezujućeg paketa zdravstvene zaštite pokrivenog osiguranjem. Ova populacija je diskriminisana jer za njih pružanje stomatoloških usluga zahtijeva neophodnu dodatnu anesteziju (opću), što im postojeće stomatološke ustanove ne pružaju.

Ispred Udruženja Majke hendikepirane djece Sajda Arnautović zahtijevala je hitno i sistemsko rješenje ovog problema o kojem se jako malo govori.

Hoće li zajednički nastup Kliničkiog centra u Tuzli i ZZO Kantona Tuzla prema ministarstvima zdravstva TK i FBiH riješiti nagomilane probleme, pokazat će se vrlo brzo jer je to njihov naredni korak.

Diskusija se realizirala u okviru programa „Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije“ i „Do zdravstvene zaštite za sve!“, koji finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH, a projekte provode nevladine organizacije Inicijativa i civilna akcija (ICVA) i Vedri osmjeh iz Mostara.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.