Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Plaća se godinama

Ovaj namet je u BiH četiri puta veći nego u Srbiji, dok se u Hrvatskoj i ne naplaćuje?!

novac ekonomija blagajnica
FOTO: Fena

Poslovni subjekti u BiH, odnosno svi pravni subjekti koji podliježu plaćanju PDV-a, plaćaju taksu za izdavanja uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu ovih poreza skoro četiri puta veću od one koja se, naprimjer, naplaćuje u Srbiji, dok se u Hrvatskoj i ne naplaćuje!

Ova informacija došla je od Uprave za indirektno oporezivanje BiH koja je predložila izmjene Odluke o administrativnih taksama i uputila je Vijeću ministara na usvajanjem saznaje Fokus.

Uporedni prikaz

-Uvidom u uporedni prikaz taksi na spise i radnje u susjednim zemljama (Srbija, Hrvatska) uočeno je da je postojeća visina taksi na podnesak, kao i na rješenja i uvjerenja nešto veća u BiH u odnosu na zemlje okruženja (Srbija, Hrvatska). Iz tog razloga je predloženo smanjenje iznosa takse za uvjerenja o izmirenim obavezama i uvjerenja da lice nije upisano u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza sa 20 KM na 10 KM – stoji u obrazloženju.

Nadalje, ističu iz UIO, poređenja radi, u Hrvatskoj, za uvjerenja, izvatke i druge javne isprave o činjenicama o kojima organi uprave vode službenu evidenciju uopće se i ne plaća upravna pristojba.

Nadalje, u Srbiji se za zahtjev, kao i za uvjerenje, odnosno potvrdu, naplaćuje republička administrativna taksa u iznosu od 330 dinara, odnosno nešto manje od 5,5 KM, dok se za izdavanje uvjerenja Poreske uprave elektronskim putem, automatskim preuzimanjem podataka iz evidencije Poreske uprave putem sredstava elektronske komunikacije ne plaća taksa.

faksimil izmjene odluke o taksama

Iz UIO priznaju da bi predloženim izmjenama vidine takse na ovu vrstu podnesaka i odluka bi i pored predloženog smanjenja bila veća u odnosu na zemlje okruženja.

Obrazlažu da se ova taksa plaća od stupanja na snagu Zakona o carinskoj politici BiH. Još dok su trajali pregovori o reformama iz čuvene Reformske agende bilo je zahtjeva da se smanje ovi nameti. Štaviše, ističu da su zaprimane pritužbe od strane obveznika indirektnih poreza.

-Veliki broj obveznika se konstatno obraća Upravi sa zahtjevima za smanjenje takse kao i sa zahtjevima za povrat neosnovano naplaćene takse, gdje će se predloženim izmjenama Tarife ovaj broj zahtjeva svesti na minimum – ističu u UIO.