BiH

Objavio CIK

Ovo su imena delegata u Domu naroda Parlamenta FBiH

14/02/2019

CIK je na današnjoj sjednici donio Odluku o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamenta FBiH

Stekli su se uslovi za konstituiranje Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine jer su potvrđeni rezultati posrednih izbora za ovaj dom te je odluka Centralne izborne komisije (CIK) BiH o tome, s pratećom dokumentacijom, dostavljena u Dom naroda, saopćeno je iz CIK-a.

CIK je, naime, na današnjoj sjednici donio Odluku o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamenta FBiH – Opći izbori 2018. godine te su mandati dodjeljeni sljedećim delegatima:

a) DELEGATI IZ REDA BOŠNJAČKOG NARODA

1. Jusić Hadis
2. Halilović Hajrudin
3. Ahmetović Senad
4. Skopljak Fahrudin
5. Alić Senad
6. Hadžić Dževad
7. Isak Ramo
8. Duvnjak Jasmin
9. Kapić Jasminko
10. Musić Nijaz
11. Mušanović Elvedin
12. Hajdarović Alisa
13. Marić Zvonko
14. Čampara Aljoša
15. Suljević Samir
16. Tufekčić Jasenko
17. Čeljo Senad

b) DELEGATI IZ REDA HRVATSKOG NARODA

1. Šahinović Anel
2. Ilić Ilija
3. Krešić Boris
4. Tadić Ivo
5. Fejzić Edim
6. Saraf Marko
7. Džambas Zdenka
8. Nakić Ilija
9. Martinović Tomislav
10.Džeba Damir
11. Raguž Iva
12. Iličić Marija
13. Bešlić Zdravko
14.Mandić Tomislav
15.Marjanović Damir
16.Ivić Ivan
17. Šarac Stipan

c) DELEGATI IZ REDA SRPSKOG NARODA

1. Ilić Slađan
2. Vujović Žarko
3. Simić Mladen
4. Milović Daliborka
5. Atanasijević Ljubinka
6. Saradžić Vesna
7. Dujmović Zora
8. Viteškić Smiljana
9. Stojanović Igor
10. Radun Duško
11. Broćeta Goran
12. Damjanović Dragana
13.Tanović Velemir
14. Puzigaća Drago

d) DELEGATI IZ REDA OSTALIH

1. Kantarević Rasim
2.Trepanić Mirela
3.Imširović Sandra
4.Srna Bajramović Segmedina
5.Handžić Vibor

Dva preostala nedodijeljena mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz reda Ostalih bit će potvrđena dopunskom odlukom nakon pravosnžnosti odluka o raspodjeli mandata delegatima iz reda Ostalih u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine broj 06-1-07-1-61/19 i 06-1-07-1-64/19 od 11.02.2019. godine.

Tri preostala nedostajuća mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda bit će potvrđena dopunskom odlukom nakon provedbe procedure propisane članom 37. stav (3) Uputstva o postupku provedbe posrednih izbora za tijela vlasti u Bosni i Hercegovini obuhvaćenih Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 38/14,90/16, 8/17 i 91/18).

Odluka o potvrđivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamenta FBiH – Opći izbori 2018. godine objavljena je danas u „Službenom glasniku BiH“ i u skladu sa članom 1.3a Izbornog zakona BiH, mandat izabranim delegatima počinje teći od danas.

Odluka s pratećom dokumentacijom je dostavljena u Dom naroda Paralementa FBiH i na taj način su se stekli uslovi za konstituiranje Doma naroda PFBiH, naveo je CIK.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.