BiH

Parlament BiH u srijedu o plaćama policajaca i Zakonu o lijekovima

16/01/2017

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH trebalo bi na sjednici zakazanoj za srijedu, 18. januara, da donese konačnu odluku o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, čiji je predlagač Savjet ministara BiH.

Na prethodnoj sjednici, 29. decembra, navedeni zakon nije dobio podršku poslanika iz Republike Srpske, zbog čega je upućen na usaglašavanje Kolegijumu Predstavničkog doma.

Predloženim zakonom, koji podršku poslanika iz Republike Srpske nije dobio ni u Ustavnopravnoj komisiji, propisuju se sastav, mandat, način odlučivanja i druge obaveze Stručnog savjeta Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Poslanik SNSD-a Lazar Prodanović tvrdi da se u ovom zakonskom prijedlogu radi o očiglednom pokušaju prenosa nadležnosti sa entiteta na nivo BiH, pošto je zdravstvo u isključivoj nadležnosti entiteta.

Savjet ministara tražio je za Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima hitnu proceduru, ali su oba doma Parlamentarne skupštine BiH odbila taj zahtjev i uputila ga u redovnu proceduru.

Poslanici bi trebalo da odluče i o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač poslanik SDA Šemsudin Mehmedović, a koji takođe na prošloj sjednici koji nije imao entitetsku podršku iz Republike Srpske, zbog čega je upućen na usaglašavanje Kolegijumu Predstavničkog doma.

Cilj ovog zakona jeste izjednačavanje koeficijenata za policijske službenike sa srednjom stručnom spremom sa koeficijentima drugih zaposlenih u institucijama BiH sa ovim nivoom obrazovanja.

Na predloženom dnevnom redu nalazi se u prvom čitanju Prijedlog zakona o dopuni Zakona o upravi, čiji je predlagač poslanik SBB-a Damir Arnaut.

Arnaut predlaže da se organi uprave koji ne postupe po zahtjevu Parlamentarne skupštine BiH, uključujući odgovore na pitanja poslanika i delegata, novčano kazne od 150 do 500 KM.

Sankcije za nepostupanje organa uprave već su propisane u vezi sa brojnim pravnim i fizičkim licima te se one samo proširuju na nepostupanje po zahtjevima Parlamentarne skupštine BiH.

Poslanici bi trebalo da razmotre i dva izvještaja Kancelarije za reviziju institucija BiH – Upravljanje grantovima u institucijama BiH te Planiranje budžetskih rashoda u institucijama BiH.

Na dnevnom redu su, između ostalog, i informacija Ministarstva bezbjednosti o procjeni i mogućnostima BiH po pitanju izbjegličke krize u regionu i EU, od 2. oktobra 2015. godine i dopuna, i dopuna ove informacije od 13. oktobra prošle godine.

Komentari