BiH

Vijeće ministara BiH

Pivić imenovan za šefa Moneyval delegacije BiH

23/11/2019

Za šefa Moneyval delegacije Bosne i Hercegovine određen je Nezir Pivić iz Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, a članovi su predstavnici nadležnih državnih, entitetskih i institucija Brčko Distrikta

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je na vanrednoj sjednici, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, Odluku o imenovanju Delegacije Bosne i Hercegovine pri Komitetu eksperata Vijeća Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (Moneyval komitet).

Delegacija Bosne i Hercegovine (Moneyval delegacija), kao privremeno, interresorno i stručno tijelo Vijeća ministara, između ostalog, predstavljat će Bosnu i Hercegovinu i učestvovati u radu Moneyval komiteta te obavljati druge aktivnosti s ciljem realizacije međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u području borbe protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Za šefa Moneyval delegacije Bosne i Hercegovine određen je Nezir Pivić iz Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, a članovi su predstavnici nadležnih državnih, entitetskih i institucija Brčko Distrikta.

Komentari

Autor: BHRT

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.