BiH

bivši glavni tužitelj

Počinje suđenje Goranu Salihoviću zbog pribavljanja koristi veće od 50.000 KM

28/01/2020

Salihović je krajem januara 2019. negirao krivicu u Sudu BiH, a ubrzo je, početkom februara iste godine, taj sud donio rješenje kojim se postupak protiv njega prenosi na Općinski sud, zbog, kako je tada obrazloženo, „osiguranja nepristrasnog i pravičnog suđenja”

Suđenje Goranu Salihoviću, bivšem glavnom tužitelju Tužiteljstva Bosne i Hercegovine, trebalo bi početi danas u Kantonalnom sudu Sarajevo (KSS).

Ročište za početak glavnog pretresa u tom predmetu uvršteno je KSS-ov sedmični raspored glavnih pretresa.

Optužnica, koju je Sud BiH potvrdio polovinom decembra 2018. godine, Salihovića tereti za zlupotrebu položaja ili ovlaštenja.

Tereti ga se da je pribavio imovinsku korist u iznosu većem od 50.000 KM, odnosno, da je od februara 2013. do septembra 2016. godine postupao je suprotno Odluci o uslovima i načinu korištenja sredstava za reprezentaciju i poklone, čime je prekoračio limit potrošnje u zemlji i inzemstvu.

Taj predmet je dosada bio u nadležnosti tri suda (Suda BiH, Općinskog suda Sarajevo i KSS).

Salihović je krajem januara 2019. negirao krivicu u Sudu BiH, a ubrzo je, početkom februara iste godine, taj sud donio rješenje kojim se postupak protiv njega prenosi na Općinski sud, zbog, kako je tada obrazloženo, „osiguranja nepristrasnog i pravičnog suđenja”.

Općinski sud Sarajevo je kasnije opozvao ročište kada je suđenje trebalo početi i donio rješenje kojim se oglašava stvarno nenadležnim za odlučivanje u ovom predmetu, te je spis dostavljen Sudu BiH na odluku o prijenosu vođenja krivičnog postupka nadležnom sudu.

Sud BiH je, po zaprimanju tog rješenja, predmet vratio Općinskom sudu, uz odgovarajuće obrazloženje, da bi spis, zbog zaprijećene kazne, potom bio upućen Kantonalnom sudu Sarajevo na rješavanje.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.