BiH

održan sastanak

Podrška OSCE-a Uredu za borbu protiv korupcije i Tužilaštvu KS

20/05/2022

OSCE je iskazao podršku aktivnostima koje ove dvije institucije preduzimaju ka jačanju saradnje i stvaranju efikasnijeg antikoruptivnog okruženja u Kantonu Sarajevo

Šef Ureda za borbu protiv korupcije i osiguranje kvaliteta Kantona Sarajevo Erduan Kafedžić i glavna kantonalna tužiteljica Sabina Sarajlija, sastali su se 17. maja 2022. godine u Sarajevu sa ambasadorom Iglijem Hasanijem, koordinatorom OSCE-a za ekonomske i okolišne aktivnosti i predstavnicima Misije OSCE-a u BiH.

Razgovarali su o aktuelnim pitanjima i izazovima sa kojim se susreću Ured i Tužilaštvo, sa posebnim osvrtom na rad na predmetima organizovanog kriminala i korupcije, procesuiranje ovih predmeta, kao i o akcionim planovima i strateškim ciljevima koje ove institucije nastoje postići.

OSCE je iskazao podršku aktivnostima koje ove dvije institucije preduzimaju ka jačanju saradnje i stvaranju efikasnijeg antikoruptivnog okruženja u Kantonu Sarajevo.

Tužilaštvo KS je opredjeljeno da i u ovoj godini, u saradnji sa Uredom za korupciju, prioritetno radi na procesuiranju krivičnih djela korupcije i organizovanog kriminala visokog nivoa, i da kroz provođenje finansijskih istraga obezbijedi da sudovi presudama oduzmu nezakonito stečenu imovinu od počinilaca krivičnih djela. Na tom putu, podrška OSCE-a i kontinuirana saradnja je od posebnog značaja.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.