BiH

na inicijativu Magazinovića

Parlament BiH usvojio zakone o ukidanju duplih funkcija i jubilarnih nagrada

11/01/2021
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Poslanici nisu prihvatili drugo negativno mišljenje Ustavnopravne komisije na amandmane na Ustav Bosne i Hercegovine koji predviđaju, između ostaloga da se biraju predsjednik i dva potpredsjednika BiH, kao i da na čelo izvršne vlasti bude biran premijer

U 21 sat Predstavnički dom Parlamenta BiH koji je počeo sa radom u 12 sati sa 34 glasa izglasao je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine predlagača poslanika Saše Magazinovića kojim se previđa ukidanje duplih funkcija izabranih zvaničnika.

“Lice koje je izabrano u zakonodavnu vlast, na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, koje po osnovu ranijeg mandata vrši neku od izvršnih funkcija i odluči nastaviti vršiti tu izvršnu funkciju, dužno je prije prve sjednice organa u koji je izabran staviti svoj mandat u mirovanje do imenovanja druge osobe na izvršnu funkciju ili podnošenja ostavke. (3) Za vrijeme mirovanja mandata, mandat se dodjeljuje sljedećem kandidatu sa iste liste sa koje je izabrano lice koje mandat stavlja u mirovanje. Po prestanku vršenja izvršne funkcije izabrani član zakonodavnog organa vlasti koji je svoj mandat stavio u mirovanje, nastavlja mandat ako podnese pisani zahtjev Centralnoj izbornoj komisiji BiH u roku od osam dana od prestanka vršenja izvršne funkcije. Mirovanje mandata izabranog člana prestaje trećeg dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva. Izabrani član zakonodavnog organa vlasti, tokom trajanja mandata u organu vlasti, ima pravo jednom staviti mandat u mirovanje”, navodi se u izmjenama.

Sa 15 glasova za što nije bilo dovoljno za usvajanje Prijedlog amandmana II, III, IV. i V. na Ustav Bosne i Hercegovine, predlagači: poslanici iz Kluba SDPBiH, broj: 01-01-1-2070/20 od 20. 10. 2020., s Mišljenjem Ustavnopravne komisije ovaj je prijedlog odbijen.

Sa 23 glasa za usvojen je Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o Prijedlogu poslanika Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta za uvrštavanje u dnevni red 14. sjednice Predstavničkog doma nove tačke koja glasi: „Razmatranje poslaničke inicijative Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta koja glasi: „Nalaže se Ministarstvu pravde BiH i Ministarstvu vanjskih poslova BiH da u roku od 10 dana od dana usvajanja ove inicijative otpočnu proceduru traženja, diplomatskim i drugim prikladnim kanalima, informacija i dokumentacije od nadležnih organa Sjedinjenih Američkih Država da je Nikola Špirić bio uključen u javnu korupciju i ostvario korist od nje „uključujući ostvarivanje nepropisne koristi tokom obavljanja javnih funkcija i ometanje javnih procesa tokom svog mandata kao člana Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine“ (inicijativa broj: 01-50-1-1908/20 od 28. 9. 2020).

Sa 24 glasa za podržan je i Izvještaj komisije Kolegija o nastojanju za postizanje saglasnosti o poslaničkoj inicijativi Damira Arnauta kojom se „nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od deset dana od dana usvajanja ove inicijative provede svu neophodnu proceduru prema nadležnim organima Republike Hrvatske s cilјem prekategorizacije graničnog prijelaza Gabela Polјe za međunarodni putnički saobraćaj ili njegovog otvaranja za malogranični saobraćaj, a u svakom slučaju otvaranja navedenog graničnog prijelaza za malogranični saobraćaj učenika osnovnih i srednjih škola“.

 

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.