UN Women

Pokrenuta Akciona koalicija o rodno zasnovanom nasilju u BiH

UN Women_panel diskusija (1)

Događaj je održan u organizaciji UN Women, uz podršku Švedske, i u partnerstvu s Agencijom za ravnopravnost spolova BiH, Gender centrom RS, Gender centrom FBiH, Ujedinjenim nacijama u BiH i Svjetskom zdravstvenom organizacijom u BiH

Neophodno je prepoznati i osuditi sve oblike seksualnog nasilja i uznemiravanja, kao i uključiti sve aktere društva u njegovu eliminaciju i prevenciju. Ovo je jedan od zaključaka događaja “Zajedno za društvo bez seksualnog nasilja“, koji je održan danas, 3. decembra, u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banjoj Luci. Ovim događajem je pokrenuta Akciona koalicija o rodno zasnovanom nasilju u BiH, u okviru globalne UN Women kampanje „Generacija za ravnopravnost“. Cilj ove kampanje je postizanje rodne ravnopravnosti, te stvaranje jednakih mogućnosti za sve muškarce i žene.

Akciona koalicija za rodno zasnovano nasilje radi na koordinaciji napora u oblasti okončanja svih oblika nasilja nad ženama, širom svijeta. Fokus ove koalicije u BiH su pitanja koja se odnose na seksualno nasilje i seksualno uznemiravanje.

Na početku događaja, u ime Gender centra Republike Srpske obratila se Tanja Slijepac, a potom je osvrt na ciljeve Akcione koalicije dala Dr. Ingrid Macdonald, rezidentna koordinatorica UN-a u BiH. Nakon toga upriličen je pregled stanja i prioriteta u sprečavanju seksualnog nasilja u BiH, uz izlaganja Samre Filipović Hadžiabdić, direktorice Agencije za ravnopravnost spolova BiH, i Fatime Bećirović, projektne koordinatorice pri Gender Centru FBiH.

“Početkom godine pokret ‘Nisam tražila’ okupio je hiljade žena koje su svjedočile o ličnim iskustvima nasilja. Ovo mora prestati. Ova akciona koalicija će lobirati za promjene na najvišim nivoima kako bi se osiguralo da zakonodavstvo kriminalizira sve oblike seksualnog nasilja; da nedostaci u procesuiranju slučajeva budu ispravljeni, i da svi počinitelji snose odgovornost; kao i da se preživjelima obezbijedi kvalitetna podrška u njihovim zajednicama. Konačno, moramo raditi na unapređivanju prevencije. Osuđivanje žrtava mora prestati, a u ovom procesu trebaju učestvovati i muškarci i mladići“, rekao je David Saunders, predstavnik UN Women u BiH.

“Seksualno uznemiravanje, kao vid rodno zasnovane diskriminacije, zabranjeno je zakonima Bosne i Hercegovine. Neophodno je osigurati svu potrebnu podršku žrtvama koje su preživjele seksualno nasilje u skladu sa zahtjevima Istanbulske konvencije. Problem seksualnog uznemiravanja zahtijeva hitno zauzimanje stava o nultoj toleranciji. Naš zajednički zadatak je da djelujemo kako bismo stvorili društvo sa nultom tolerancijom na sve oblike rodno zasnovanog nasilja i omogućili ženama da ostvare svoj puni potencijal“, rekla je Samra Filipović-Hadžiabdić, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Njihove Ekselencije, ambasadori/ce Švedske, Austrije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država – Johanna Stromquist, Ulrike Hartmann, Matt Field i Eric Nelson – uputili su video poruke podrške Akcionoj koaliciji. Događaj je pratio veliki broj učesnika/ca putem Zooma i Facebook Livea.

Primjere institucionalnog opredjeljenja u borbi protiv seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja ovom prilikom predstavile su Gorica Ivić iz banjalučke Fondacije „Udružene žene“, Nevena Blagojević Podrić, savjetnica pri odjeljenju za društvene djelatnosti Grada Banja Luka, te Darja Softić Kadenić, ministrica pravde Kantona Sarajevo.

Svjesni činjenice da rodno zasnovano nasilje nad ženama i djevojkama u BiH, te slučajevi seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja koje je objelodanio pokret “Nisi sama”, predstavljaju gruba kršenja ljudskih prava žena i djevojaka i utiču na opštu dobrobit žena, sprečavajući žene da u potpunosti učestvuju u društvu, učesnici/e događaja potpisali/e su Deklaraciju Akcione koalicije o rodno zasnovanom nasilju u BiH. Ovim dokumentom potvrdili su svoju posvećenost pridržavanju najviših standarda u borbi protiv nasilja nad ženama. Ova zajednička deklaracija je otvoren dokument, koji pozdravlja nove potpisnike/ce koji su posvećeni borbi protiv seksualnog nasilja i uznemiravanja.

Događaj je održan u organizaciji UN Women, uz podršku Švedske, i u partnerstvu s Agencijom za ravnopravnost spolova BiH, Gender centrom RS, Gender centrom FBiH, Ujedinjenim nacijama u BiH i Svjetskom zdravstvenom organizacijom u BiH.