BiH

Potpisan ugovor za izradu projekata utopljavanja pet javnih objekata u Novom Gradu

05/02/2016

Direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine Safet Harbinja i šef Odsjeka za projektovanje nadzora u Službi za investicije i infrastrukturu Općine Novi Grad Sarajevo Dervo Čolakhodžić, potpisali su u prostorijama Fonda, ugovor o dodjeli finansijskih sredstava, za izradu projekata utopljavanja javnih objekata.

Radi se o utopljavanju zgrade Općine Novi Grad, osnovnih škola „Skender Kulenović“,
„Meša Selimović“, zatim Srednje elektrotehničke škole, kao i ambulante u Buča Potoku.

Cilj projekta je da se na osnovu urađenih detaljnih pregleda pokrenu aktivnosti na poboljšanju energijske efikasnosti navedenih objekata, što direktno utiče na poboljšanje
kvalitete okoliša kada je u pitanju racionalna upotreba energije za grijanje i hlađenje,
smanjenje ugljen dioksida, kao i podizanje kvaliteta radnog prostora.

Projekat će se zajednički finansirati sredstvima Općine Novi Grad Sarajevo u iznosu od
18.594 KM i Fonda za zaštitu okoliša FBiH u iznosu od 10.000 KM.

„Drago mi je da se ovakve aktivnosti provode na području općine Novi Grad, posebno kada
je u pitanju energetska efikasnost, infrastrukturni objekti, rješavanje pitanja kolektorske mreže i vodosnabdijevanja. Sa ovom lokalnom zajednicom imamo odličnu saradnju i očekujem dalji nastavak te saradnje“, istakao je direktor Safet Harbinja.

Proceduru izbora najpovoljnijeg ponuđača je provela Općina Novi Grad, a za usluge izrade detaljnih energetskih pregleda izabrana je grupa ponuđača, „CETEOR“ d.o.o. Sarajevo i „Zagrebinspekt“ d.o.o. Mostar.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.