BiH

Sud BiH

Potvrđena optužnica protiv Ramiza Drekovića za ratni zločin

25/01/2019

Tereti se da je u periodu od 21. maja 1995. godine do 7. juna 1995. godine naredio da se izvrši napad na većinsko srpsko civilno stanovništvo Kalinovika

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu koja optuženog Ramiza Drekovića tereti da je počinio krivično djelo ratni zločini protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, javlja Anadolu Agency (AA).

U optužnici se navodi da je optuženi Ramiz Dreković za vrijeme ratnog stanja i oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini, između Armije RBiH i Vojske Republike Srpske, kao komadant 4. korpusa ARBiH, postupao suprotno pravilima međunarodnog humanitarnog prava i to odredbama člana 3. IV Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata od 12. augusta 1949. godine, člana 51., 57. i 85. Dopunskog protokola I uz Ženevske konvencije od 12. augusta 1949. godine, o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba i odredbi člana 13. Dopunskog protokola II uz Ženevsku konvenciju od 12. augusta 1949. godine, o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba.

Navodi se da se tereti da je u periodu od 21. maja 1995. godine do 7. juna 1995. godine naredio da se izvrši napad na većinsko srpsko civilno stanovništvo Kalinovika, i to na način što je naredio potčinjenim artiljerijskim jedinicama 4. korpusa ARBiH, lociranim na širem području Bjelimića, općina Konjic, da iz topova kalibra 130 mm, haubica kalibra 105 mm, 122 mm i 155 mm, izvrše napad na civilno stanovništvo i napad bez izbora cilja granatiranjem područja naseljenog mjesta Kalinovik.

Taj napad, cijeni se, je za cilj imao i koji je prouzrokovao širenje straha i užasa među civilnim stanovništvom Kalinovika (teror), a pripadnici artiljerijskih jedinica 4. korpusa AR BiH su izvršavali navedene naredbe ispaljujući artiljerijske projektile velike razorne moći na području naseljenog mjesta Kalinovik.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.