BiH

Predstavljen “Kratki uvod u problem političke volje: Studija slučaja BiH”

10/09/2015

Publikacija “Kratki uvod u problem političke volje: Studija slučaja Bosna i Hercegovina” danas je promovisana u Centru za interdisciplinarne postdiplomske studije (CIPS) u Sarajevu.

Ideja za ovu publikaciju, čiji su autori Asim Mujkić, Dino Abazović, Jelena Brkić Šmigoc, Miroslav Živanović te Saša Madacki i Nina Karač, bila je namjera da se razumije šta se misli kada se govori o političkoj volji, općenito i konkretno, u kontekstu BiH.

Tako je svaki autor razmatrao ovu temu iz perspektive svoje discipline, te profesor Asim Mujkić nudi analizu postojećih definicija ovog koncepta iz perspektive političke filozofije.

U drugom poglavlju profesorica Jelena Brkić Šmigoc pojam političke volje razmatra iz ugla psihologije. Ona uvodi niz koncepata da bi predstavila ključne varijable koje oblikuju političko ponašanje pojedinca u pogledu kompleksne društvene strukture.

U svom tekstu profesor Dino Abazović analizira prisustvo, odnosno odsustvo političke volje u BiH. Društvenom kapitalu posvetio je posebnu pažnju objašnjavajući nizak nivo društvenog povjerenja i društvene uključenosti u državi, što su ključni faktori koji koče političko učešće građana.

Miroslav Živanović se bavi bliskom povezanošću političke volje i uspješnosti javnih politika.

Osim ovih tekstova, publikacija sadrži, kako je istakao profesor Abazović na promociji, selektivnu bibliografiju novinarskih tekstova, koji pokazuju na koji način se u medijima aktualizira politička volja.

– Ovo je bio mukotrpan posao, jer treba na specifičan način pokušati naći tanku nit koja za jedan specifičan problem kao što je pitanje političke volje je stvarno izazov – kaže Abazović.

Navodeći da politička volja uglavnom ima negativnu konotaciju i izaziva čuđenje, promotor publikacije profesorica Dženana Husremović naglasila je da autori u svojim tekstovima upravo razbijaju tu famu čuđenja i objašnjavaju fenomen i zašto je to tako, nude određene smjernice i pravce na koji način djelovati kako bi pitanje političke volje prestalo biti pitanje zbog kojeg se čudimo.

Miroslav Živanović iz Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu zahvalio je izdavaču publikacije – fondaciji Friedrich-Ebert-Stiftung zbog toga što je prepoznala značaj ove teme i omogućila autorima da rade istraživanje o političkoj volji. Publikacija je prevedena i na engleski jezik.

– Ovo su dobri temelji da promišljamo o ozbiljnim empirijskim pristupima istraživanja političkog ponašanja, te da se uradi jedna opsežna studija u kojoj ćemo vidjeti šta su to procesi koji nas pokreću, na koji način gradimo političku kulturu i gdje nedostaju ključni indikatori koji će je pospješiti – poručila je na promociji profesorica Jelena Brkić Šmigoc.

Kako je izgledala promocija pogledajte u prilogu FOKUS TV-a!

https://youtu.be/f9G9q9ApbqY

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.