Ured za borbu protiv korupcije

Predstavljena interaktivna mapa o nelegalnoj gradnji u vodozaštitnim zonama KS

nelegalna gradnja interaktivna mapa DB (1)

Kroz sistem upozoravanja se može detektovati vodozaštitna zona odnosno nelegalna aktivnost u toj zoni poput nelegalne sječe šume

Ured za borbu protiv kurupcije i upravljanje kvalitetom KS nastavio je javnosti objelodanjivati informacije koje ukazuju na nepravilnosti u oblasti prostornog planiranja i građenja u Kantonu Sarajevo.

Tokom press konferencije koja je održana danas prezentiran je edukativno-informativni video materijal “Kap po kap”, čiju je izradu, u skladu sa svojim nadležnostima iz oblasti borbe protiv korupcije, inicirao i realizovao Ured, a uz pomoć i podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

Piše: A. D./Fokus.ba

Tokom press konferencije predstavljena je ažurirana interaktivna mapa o gradnji u vodozaštitnim zonama na području KS.

Cilj je bio da se ukaže na nepravilnosti, koje je Ured uočio tokom postupanja po zaprimljenoj prijavi iz ove oblasti, sa posebnim osvrtom na uticaj koji te nepravilnosti imaju na kvalitet života i zdravlje ljudi, odnosno na okoliš i prirodne resurse.

Šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS Erduan Kafedžić rekao je da su u proteklom periodu zaprimili veliki broj prijava. U 2021. imali su 55, a u 2022. 41 prijavu koja se tiče nezakonite gradnje. Kako je naveo, nakon provjere navoda ukoliko ima elemenata o svemu obavještavaju policiju, inspekciju ili Tužilaštvo.

Analitika interaktivne mape pruža preglede u kojim općinama najviše ima nelegalne gradnje u vodozaštinim zonama i sl. Implementirane su sve vodozaštitne zone na području KS. Napravljeno je grupisanje nelegalnih aktivnosti. Kroz sistem upozoravanja se može detektovati vodozaštitna zona odnosno nelegalna aktivnost u toj zoni poput nelegalne sječe šume.

– Ured nije protiv investicija u KS, ali urbanizam i gradnja moraju biti u skladu sa zakonom i pozitivnim propisima – poručio je Kafedžić.

Na upit novinara portala Fokus.ba boji li se političke odmazde s obzirom da već duže ukazuje na neregularnosti vlasti KS i na nezakonitosti koje završavaju i presudama, Kafedžić je kazao:

– Imamo političke pritiske. Svaki pritisak na Ured je udar na vladavinu prava, pa i na naše društvo u cjelini, jer to su principi na kojima počiva i Evropska unija. Mislim da smo našim aktivnostima pomogli vlastima i institucijama da koriguju svoje aktivnosti. Pozivam ovom prilikom Tužilaštvo KS da procesuira sve odgovorne koje su počinili nezakonitosti. Pozivam i novinare i nevladin sektor na zajednički front u borbi protiv korupcije, rekao je Kafedžić.

Na upit novinara BIRN-a u vezi sa nezakonitostima kod izgradnje objekta „Vidikovac“ na Trebeviću, kazao je kako poziva Tužilaštvo KS da podigne optužnice u ovom predmetu koji je u više navrata zadokumentovan.

Tokom press konferencije prikazan je video o slučaju nezakonitosti prilikom gradnje benzinske pumpe i skladišta kerozina investitora HIFA Oil u vodozaštitnoj zoni u blizini Aerodroma Sarajevo.

Otpravnica poslova Ambasade SAD Deborah Mennuti navela je da ovo važna pitanja koja se tiče zdravlja samo stanovništva, a u konretnom slučaju radi se o vodozaštiti.

– Ambasada SAD je ponosna da sarađuje sa Uredom u borbi protiv korupcije. Jedno od važnih pitanja je transparentnost, Ured je napravio registar s ciljem dostizanja što veće transparentnosti u javnom sektoru. Ured je u više navrata ukazivao na nepravilnosti koje direktno utječu na zdravlja građana, kazala je Mennuti.