BiH

sarajevo

Predstavljena web stranica “zalbe.ba”

19/08/2021

Generalni sekretar Centra za sigurnosne studije i projekt menadžer na projektu „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“ Benjamin Plevljak je predstavio nalaze istraživanja „Položaj žena u policijskim agencijama u BiH“, napomenuvši da je ono bilo usmjereno na 16 policijskih agencija u BiH

Prva web stranica u Bosni i Hercegovini koja se odnosi na informiranje građana o postupku podnošenja žalbi na rad policijskih službenika zvanično je predstavljena danas na pres-konferenciji u Sarajevu.

Također, prezentiran je i položaj žena u 16 policijskih agencija, te predstavljeni najvažniji nalazi istraživanja dosadašnjeg rada ureda/odbora za žalbe građana, kao nezavisnih mehanizama zaštite ljudskih prava u slučaju zloupotrebe policijskih ovlasti.

Predsjednica Udruženja „Mreža policijskih službenica“ i projekt koordinatorica uime ovog udruženja u okviru projekta „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“ Kristina Jozić je govorila o unapređenju ravnopravnosti spolova u policijskim strukturama u BiH.

Po njenim riječima, činjenica je da su u policijskim strukturama u BiH na svim nivoima policijske službenice podzastupljene, a na višim rukovodećim pozicijama, odnosno mjestima odlučivanja ih nema gotovo nikako, uprkos činjenici da one čine više od 50 posto ovog društva.

Tome, kaže ona, najviše doprinose rodni stereotipi i predrasude o ženi kao slabijem spolu i još uvijek o policiji kao muškom zanimanju. Ističe da je kontinuirana edukacija najbolji način za prevazilaženje rodnih stereotipa i predrasuda.

Zbog toga je u okviru projekta „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“ razvijen program obuke za trenere i trenerice, tening za policijske strukture koji je usmjeren na podizanje svijesti o rodnoj ravnopravnosti u policijskim strukturama.

Također, u okviru ovog projekta realizirana je serija edukacija za trenere i trenerice, tako da sada imaju oko 50 certificiranih trenera i trenerica u 16 policijskih agencija koji će biti osposbljeni da provode edukacije o ovoj temi.

Jozić je navela da je kao završna aktivnost izrađen priručnik za trenere i trenerice koji je distribuiran svim policijskim agencijama u BiH.

Po njenim riječima, cilj je da se u godišnje planove i programe u svim policijskim agencijama, kao obavezno za sve zaposlene, uvrsti edukacija o temi rodne ravnopravnosti.

– Kroz ove aktivnosti pomogli smo policijskim agencijama da donesu odgovarajuće programe mjera kako bi poboljšali ravnopravnost spolova unutar svojih redova – navela je Jozić.

Istaknula je da upravo ta neravnopravnost spolova u policiji doprinosi i činjenici da je unutar redova policije prisutna i diskriminacija na osnovu spola i seksualno uznemiravanje. Pripručnici koji su usmjereni na pitanje rodne ravnopravnosti bave se i pitanjem suzbijanja rodno zasnovanog nasilja unutar redova policije – kazala je ona.

U dijelu projekta koji se odnosi na promociju uloge žene u redovima policije, realizirana je serija intervjua s policijskim službenicama iz različitih policijskih agencija koje veoma uspješno obavljaju različite poslove i zadatke.

Jozić navodi da je cilj da se široj javnosti pošalje poruka da žene mogu veoma dobro obavljati sve složene policijske poslove i zadatke i da se ukaže na značaj i doprinos žene u sektoru sigurnosti.

– Cilj ovih intervjua je također da se podstaknu mlade djevojke i žene da se prijavljuju na konkurse za kadete i kadetkinje u policijskim agencijama i također da osnažimo one žene koje su već u sektoru sigurnosti da se bore za više pozicije – navela je Jozić.

Generalni sekretar Centra za sigurnosne studije i projekt menadžer na projektu „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“ Benjamin Plevljak je predstavio nalaze istraživanja „Položaj žena u policijskim agencijama u BiH“, napomenuvši da je ono bilo usmjereno na 16 policijskih agencija u BiH.

Naveo je da su nalazi istraživanja pokazali da u ovih 16 policijskih agencija radi 22.137 soba, a od tog broja je 20 posto žena. Brojčano izraženo, negdje oko 4.413 je zaposlenih žena u 16 policijskih agencija.

– Nalazi istraživanja su pokazali da se 66 posto zaposlenih žena nalazi u administraciji, dok se preostali dio odnosi na policijske službenice. Jedina policijska agencija u BiH koja odstupa od ovog pravila je Granična policija BiH, gdje se 58 posto zaposlenih žena nalaze u statusu policijske službenice – kazao je Plevljak.

Dodao je da predstoji „još ozbiljnija borba da bi unaprijedili položaj žena u policijskom sektoru u BiH“.

Iznio je podatak da je u 16 policijskih agencija ukupno zaposleno 16.660 policijskih službenika, što je otprilike 75 posto u odnosu na ukupan broj zaposlenih u 16 policijskih agencija.

Kazao je da su od 16.660 policijskih službenika u BiH, svega devet posto žene, ili brojčano izraženo 1.501 policijska službenica.

Što se tiče činovanja, nalazi istraživanja su pokazali da u 15 policijskih agencija 62 posto policijskih službenica su u činovima policajke ili/i starije policajke.

Plevljak napominje da su to dva najniža policijska čina, te dodaje da ih nema u činovima generalne i glavne generalne insperktorice, što su činovi koji označavaju rukovoditelje ili zamjenike rukovoditelja u policijskim agencijama.

– Što se tiče policijskih službenica na rukovodećim položajima, 10 od 15 policijskih agencija, prema našim podacima, imalo je policijske službenice na rukovodećim položajima i od 474 policijska službenika na rukovodećim položajima, samo sedam posto su bile žene – naveo je Plevljak.

On je predstavio i web stranicu „zalbe.ba“, koja se odnosi na informiranje građana o tome kako trebaju podnijeti žalbu na rad policijskih službenika. Kazao je da je stranica isključivo informativne priorode, te da će u budućnosti biti unaprijeđena.

– Tri su cilja ove stranice – upoznati građane u BiH s policijskim ovlaštenjima policijskih službenika, informirati ih o tome kako njabolje podnijeti žalbu na rad policijskog službenika i promovirati urede, odnosno odbore za žalbe građana – naveo je Plevljak.

Pres-konferencija je organizirana u okviru projekta „Policija i poštivanje ljudskih prava u BiH“, koji finansira Evropska unija posredstvom Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava.

Projekat provode Centar za sigurnosne studije iz Sarajeva, Udruženje „Mreža policijskih službenica“ te Ženevski centar za upravljanje sigurnosnim sektorom.

Ciljevi projekta su osnaživanje ljudskih prava unutar policijskih agencija i prilikom primjene policijskih ovlasti, te unaprijediti ravnopravnost spolova u policijskim agencijama u BiH i promovirati ulogu žena u policiji.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.