Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Misija OSCE-a u BiH

Predstavnice deset političkih stranaka o angažmanu na sprečavanju nasilja nad ženama

zene politicke stranke nasilje
Foto: OSCE

Misija OSCE-a u BiH omogućila je održavanje ovog značajnog sastanka koji je održan danas u Sarajevu, a na kojem je dogovoren konačni tekst ovih principa

Kao važan korak ka postizanju ravnopravnosti žena i muškaraca i sprečavanju nasilja nad ženama, predsjednice Foruma žena i predstavnice deset političkih stranaka u Bosni i Hercegovini (BiH) postigle su konsenzus o Principima političkog angažmana.

Misija OSCE-a u BiH omogućila je održavanje ovog značajnog sastanka koji je održan danas u Sarajevu, a na kojem je dogovoren konačni tekst ovih principa.

Principi podrazumijevaju ispunjenje nekoliko ključnih obaveza: uspostaviti nultu stopu tolerancije za nasilje nad ženama u privatnom, javnom i političkom životu; osigurati da se žene i muškarci, sa svim njihovim različitostima, jednako tretiraju, te da imaju jednake prilike za učešće u radu, predstavljanju i vođenju stranke; obavezati se na djelotvoran politički angažman na nivou izvršne vlasti u sprečavanju nasilja nad ženama; te se obavezati na djelotvoran politički angažman na nivou zakonodavne vlasti u sprečavanju nasilja nad ženama.

-Prepoznavajući ravnopravnost žena i muškaraca kao osnovu za razvoj demokratskih principa, vrednujući potrebu za ravnopravnom zastupljenošću muškaraca i žena u političkom životu te uvjereni da je potrebno uložiti maksimalan trud u sprečavanje i rješavanje nasilja nad ženama u svim njegovim oblicima, Misija OSCE-a u BiH je podržala razvoj i izradu ovih principa – izjavio je Thomas Busch, zamjenik šefa Misije.

-Angažman po ovom pitanju, međutim, mora ići dalje od deklarativnog. Moraju se poduzeti konkretne mjere kojima će se ukloniti postojeća neravnopravnost i pružiti podrška ženama unutar stranačkih struktura – dodao je.

Ovi principi će biti predstavljeni rukovodstvima političkih stranaka s ciljem njihovog usvajanja i provedbe.

Inicijativa je dio širih napora koje Misija OSCE-a u BiH ulaže u postizanju ravnopravnosti spolova i sprečavanje nasilja nad ženama u BiH.