BiH

Predstavnički dom FBiH odobrio izmjene Zakona o električnoj energiji

17/11/2015

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je na današnjoj sjednici s 50 glasova “za”, 26 protiv i jednim uzdržanim glasom Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji koji je utvrdila Federalna vlada i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

Da bi izmjene i dopune stupile na snagu, mora ih odobriti i Dom naroda.

Jedna od izmjena odnosi se na brisanje stava 9. iz člana 116. Zakona kojim je regulirano da će ovlaštenja po osnovu državnog kapitala u postojećim elektroprivrednim društvima i u društvima koja nastanu nakon prestrukturiranja elektroenergetskog sektora, vršiti Ministarstvo.

Među razlozima za ovu izmjenu navedeno je da Zakon o električnoj energiji treba da regulira samo oblast elektroenergetskog sektora.

Proširen je član 4. Zakona odredbom da se elektroenergetska strategija Federacije BiH izrađuje u skladu s međunarodnim normama i standardima Evropske unije, uključujući ekološke standarde i principe očuvanja životne sredine.

Izmjene su urađene i u dijelu Zakona koji se odnosi na kaznene odredbe i usklađene sa Zakonom o prekršajima.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.