BiH

Predstavnički dom PSBiH po hitnom postupku razmatra plaće

16/09/2015

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra zahtjev Vijeća ministara BiH da Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH bude razmatran po hitnom postupku.

Vijeće ministara BiH je, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, utvrdilo prijedlog ovog zakona kojim se stvara osnova za koncipiranje drugačijeg modela obračuna naknade prijevoza na posao i prijevoza s posla zaposlenim u institucijama BiH.

Ova izmjena će poslužiti kao osnova za izradu novog podzakonskog akta kojim se regulira način i postupak ostvarivanja prava na predmetnu naknadu.

Trebao bi biti razmatran i zahtjev poslanika Nikole Lovrinovića da njegov Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH bude razmatran po hitnom postupku.

Predstavnički dom bi trebao razmatrati i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, koji je predložio poslanik Damir Arnaut.

Predloženi zakon predviđa da zaposleni u institucijama BiH “nemaju pravo na naknadu za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim radnim tijelima koji obavljaju tokom radnog vremena”.

Kako se navodi u obrazloženju, donošenjem ovog zakona u potpunosti bi se onemogućila isplata naknada bilo kom zaposlenom u bilo kojoj instituciji BiH, uključujući izabrane i imenovane osobe koje su u radnom odnosu u tim institucijama, za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim radnim tijelima tokom radnog vremena.

Trebali bi biti razmatrani i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o prekršajima, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu u BiH.

Poslanici će razmatrati Prijedlog zakona o azilu, koji je predložilo Vijeće ministara BiH, a čije principe nije podržala Zajednička komisija za ljudska prava.

Na dnevnom redu bi trebalo da se nađu i: Godišnji izvještaj Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH za 2014.; Izvještaj o učešću pripadnika Oružanih snaga BiH i policijskih službenika u operacijama podrške miru u periodu od 1.7. do 31.12.2014.; Izvještaj o radu Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine BiH kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2014. godinu i Plan rada Nezavisnog odbora za 2015. godinu.

Komentari

1 Comment

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.