BiH

Infektolozi s KCUS-a

Preporuke za liječenje pacijenata zaraženih koronavirusom

19/03/2020

Prema za sada dostupnim informacijama i nakon pregleda relevantne literature, specifičnog lijeka za liječenje NEMA, kao ni vakcine. Napominjemo, da do sada nije provedena niti jedna ozbiljnija studija efikasnosti kod bolesnika, već na animalnim modelima i in vitro ili na malom broju ispitanika. Ovo su preporuke za liječenje odraslih bolesnika

Nakon višesedmičnih konsultacija sa kolegama iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Njemačke, te analizom dostupne literature i studija koje su jos uvijek oskudne, ljekari Klinike za infektivne bolesti KCUS su napravili Preporuke za liječenje odraslih bolesnika s novim koronavirusom SARS-CoV-2.

Zasluge za ove Preporuke pripadaju Mr.sci.dr Melihi Hadžović Čengić, uz saradnju i konsultaciju sa Doc.dr Rusmir Baljić.

Ovaj Protokol nije namijenjen samo ljekarima infektolozima, koji bi prema svim dosadašnjim iskustvima trebali da tretiraju 10-20% oboljelih.

Namijenjen je i ljekarima primarnog i sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, jer 80% oboljelih ima kliničku sliku koja ne zahtjeva hospitalizaciju u ustanovi tercijarne zdravstvene zaštite.

Protokol je prva verzija, i podložan je izmjenama i dopunama, a sve prema relevantnim pokazateljima uspjeha terapije.

Prema za sada dostupnim informacijama i nakon pregleda relevantne literature, specifičnog lijeka za liječenje NEMA, kao ni vakcine. Napominjemo, da do sada nije provedena niti jedna ozbiljnija studija efikasnosti kod bolesnika, već na animalnim modelima i in vitro ili na malom broju ispitanika.

WHO je 28. februara ove godine objavio dokument koji sažima smjernice i naučne dokaze proizašle iz liječenja prethodnih epidemija HCoV-a.

Ovaj dokument govori o mjerama za prepoznavanje i razvrstavanje pacijenata prema kliničkoj slici, osobitno tretman pacijenata oboljelih od COVID-19 sa teškom akutnom respiratornom bolešću.

Preporuke za liječenje su koncipirane prema raspoloživim i dostupnim lijekovima u BiH odnosno date su upute za potraživanje lijeka u eksperimentalnoj fazi.

Stoga prije odluke o započinjanju terapije treba slijediti kategorizaciju pacijenata na osnovu kliničke slike:

1. Asimptomatska ili oligosimptomatska forma kao LAKŠA kod osoba mlađe životne dobi bez komorbiditeta.

Tretman: Isključivo simptomatski (hidracija neutralnim otopinama sobne temperature, rehidracijske tekućine, paracetamol, C vitamin 2 grama, 0.9% rastvor NaCl u obje nosnice radi smanjenja replikacije virusa u nazofarinksu ili eventualno rastvori betadina koji imaju odobrenje kontakta sa sluznicama).

2. Blaža klinička forma bez evidentntnog ili incipijentnog supstrata na plućima okarakterisana kao SREDNJE TEŠKA klinička forma bez respiratorne insuficijencije i potrebe za kiseoničkom potporom kod bolesnika starije životne dobi i osoba sa komorbiditetima (hipertenzija, dijabetes, imunološka stanja koja zahtijevaju imunosupresivnu terapiju, onkološke bolesti i dr.)

Tretman: Uz gore navedenu simptomatsku terapiju (hidracija neutralnim otopinama sobne temperature, rehidracijske tekućine, paracetamol, C vitamin 2-4 grama, 0.9% rastvor NaCl u obje nosnice radi smanjenja replikacije virusa u nazofarinksu ili eventualno rastvori betadina koji imaju odobrenje kontakta sa sluznicama) započeti Lopinavir/ritonavir 2×2 tablete (200/50 mg) 14 dana

3. Bolesnici sa težim kliničkim simptomima uz radiološku potvrdu infiltrativnih promjena na plućima koji zahtijevaju kiseoničku potporu okarakterisani kao TEŠKA klinička forma sa ili bez komorbiditeta.

Tretman: Uz gore navedenu simptomatsku terapiju (hidracija neutralnim otopinama sobne temperature, rehidracijske tekućine, paracetamol, C vitamin 2-4 grama i.v., 0.9% rastvor NaCl u obje nosnice radi smanjenja replikacije virusa u nazofarinksu ili eventualno rastvori betadina koji imaju odobrenje kontakta sa sluznicama) započeti Lopinavir/ritonavir 2×2 tablete (200/50 mg) 14 dana + Hlorokin fosfat 1×1000 mg (600mg baze) kroz 5 dana – OPREZ RADI KARDIOTOKSIČNOSTI.

4. Bolesnici s izrazito teškom kliničkom slikom, opsežnim infiltrativnim promjenama na plućima uz respiratornu insuficijenciju koja zahtijeva mehaničku potporu sa ili bez simptoma multiorganskog zatajenja (MOF) okarakterisani kao KRITIČNO OBOLJELI.

Tretman: Uz terapiju simptomatika (Paracetamol), C vitamin 4 gr i.v., suportivna terapija i poseban protokol ventilacije pacijenata s ARDS izazvan ovim virusom (vidjeti smjernice WHO) u terapiji odmah započeti: alfa-interferon (5 miliona jedinica inhalacijom aerosola dva puta dnevno), Lopinavir/ritonavir 2×2 (200/50 mg) 14 dana + Hlorokin fosfat 1×1500 mg (900 mg baze) za kritično oboljele + Remdesivir (u slučaju dostupnosti) 1. dan 200 mg i.v. u jednoj dozi, potom 100 mg i.v. u jednoj dozi kroz 14 dana. Odabir antimikrobne terapije koncipirati prema kriterijima za sepsu, septični šok, naznake VAP i mikrobiološkim uzorcima – eksalaciona antimikrobna terapija. Ordiniranje lijeka Tocilizumab (RoActerma) 400 mg za T 50-60 kg; 600 mg za 60-85 kg; 800 mg za više od 85 kg i.v. (20mg/ml) treba biti stav stručnog kolegija ovisno o razvoju kliničke slike.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.