BiH

Pripadnici romske zajednice svakodnevno se susreću sa mnogim problemima

08/04/2016

Povodom 8. aprila – Svjetskog dana Roma, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH uputilo je čestitke svim Romima u Bosni i Hercegovini i svijetu, prenosi Anadolu Agency (AA).

Još od 1971. godine 8. april obilježava se kao Međunarodni dan Roma u sjećanje na dan kada su se prvi put susreli predstavnici Roma iz 25 zemalja i osnovali Romsku uniju. Istoga dana odlučeno je da se izmijene svi uvredljivi nazivi njihovog naroda sa riječju Rom što u prevodu sa romskog jezika znači čovjek.

Pored ovoga na taj dan je izabrana i zajednička zastava Roma, koja je plava i zelena sa crvenim točkom u sredini. Kao narod bez matične države, Romi su vjekovima tražili svoje mjesto pod suncem. U državama u kojima su se nastanjivali, Romi su bili žrtve progona, prisilne asimilacije i genocida. Romi su danas najbrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini.

Od svih nacionalnih manjina u našoj zemlji nijedna se ne nalazi u socijalnom položaju koji je po svojoj težini i problematičnosti imalo sličan položaju romske manjine. Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice usvojilo niz mjera u cilju rješavanja problema Roma.

U periodu od 2009. – 2015. godine sa državnog nivoa je izdvojeno 17.337.000 KM za zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje i zdravstvenu zaštitu Roma. Pored ovoga u istom periodu su izdvojena i sufinansirajuća sredstva u iznosu od 9.378.308 KM iz čega proizilazi da je izdvojeno ukupno 26.715.308 KM za rješavanje problema Roma.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je za ovu godinu u budžetu planiralo iznos od 2.185.000 KM za zapošljavanje, stambeno zbrinjavanje i zdravstvenu zaštitu Roma. BiH je bila aktivna zemlja članica procesa “Dekade uključivanja Roma 2005. – 2015.“, u koju je bilo uključeno 12 zemalja regiona.

Od jula 2014. do septembra 2015. godine BiH je predsjedavala procesom Dekade i organizovala 27. i 28. sjednicu Međunarodnog upravnog komiteta i tri međunarodne konferencije. BiH je opredijeljena da Romi budu ravnopravan dio društva za što je neophodna veća uključenost romskog nevladinog sektora i Odbora za Rome Vijeća ministara BiH.

I generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) Goran Svilanović čestitao je danas Međunarodni dan Roma istakavši kako je ovo izvrsna prilika da se prisjetimo bogatog i velikog nasljeđa i raznolikosti najveće etničke manjine u regionu – Roma.

“Romi se svakodnevno susreću sa mnogim izazovima, kao što su društvena isključenost, segregacija i marginalizacija, koje vode ka nedostatku obrazovanja, hroničnoj nezaposlenosti i ograničenom pristupu zdravstvenoj njezi, stanovanju i osnovnim uslugama, kao i veoma rasprostranjenom siromaštvu. Zbog toga sam veoma zadovoljan da se Vijeće putem trogodišnjeg projekta koji ima za cilj da omogući ekonomsku integraciju i društvenu uključenost Roma priključuje postojećim značajnim naporima koje vlade regiona ulažu kako bi se ove okolnosti prevazišle,” rekao je Svilanović.

Projekat “Integracije Roma 2020“, vrijedan 1,8 miliona eura, nastavak je Dekade za inkluziju Roma 2005-2015, a finansiraju ga Evropska unija i Fondacija za otvoreno društvo. Sjedište projekta na čijem čelu je Rom biće u Beogradu, Srbija, i brojaće ukupno četiri člana čiji će zadatak biti koordinacija napora na razmjeni iskustava i primjeni rješenja u regionu. Službeni početak projekta planiran je za početak juna 2016. godine.

“Protekli napori na prekidanju začaranog kruga diksriminacije prema Romima nisu urodili plodom kako se očekivalo. U isto vrijeme, Dekada Roma nas je naučila nekim stvarima koje moramo nadograditi da bismo ojačali napore i učinili da društva kao i javne institucije postanu otvoreniji za romske zajednice. Nema brzog rješenja, ali je Vijeće za regionalnu saradnju odlučno da se uhvati u koštac sa postojećim izazovima i obezbijedi plodno tlo za okončanje diskriminacije, te na taj način omogući svim stanovnicima našeg regiona da dosegnu svoj puni potencijal, što je jedini način da se osigura bolja budućnost Jugoistočne Evrope,” zaključio je Svilanović.

Projekat uključuje sedam korisnica instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA II – Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Bivšu Jugoslovensku Republiku Makedoniju, Kosovo, Crnu Goru, Srbiju i Tursku. On će unaprijeđivati regionalnu saradnju na jačanju institucionalnih struktura, procesa, politika i aktivnosti koje se sprovode na nacionalnom i lokalnom nivou. Pokrivaće područja zapošljavanja, zdravstva, obrazovanja, infrastrukture i građanske registracije, ali i pitanja diskriminacije, siromaštva i jednakosti spolova. Ovaj projekat je rezultat napora Vijeća za regionalnu saradnju da ovo važno pitanje uključi u svoj rad, preciznije u svoju strategiju i program rada, te u strategiju “Jugoistočna Evropa 2020“.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.