Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

agencija za statistiku

Pristup internetu u BiH ima 75,9 posto domaćinstava, u porastu i internet bankarstvo

ezgif-3-19a2e1cdf9

Internet u BiH koristi u posljedna tri mjeseca 77 posto žena i 80,8 posto muškaraca, a prema radnom statusu internet koristi 53,3 posto penzoinera, 84,1 posto nezaposlenih, 95,2 posto zaposlenih, dok je kod studenata taj postotak 100 posto

Pristup internetu u Bosni i Hercegovini ima 75,9 posto domaćinstava, bez pristupa je 23,9 posto, dok 0,2 posto domaćinstava ne zna da li imaju pristup internetu.

Prema podacima koje je objavila Agencija za statistiku BiH u posljednja tri mjeseca internet je koristilo 78,8 posto ispitanika, više od jedne godine 2,1 posto, dok 18,5 posto domaćinstava nikada nije koristilo internet.

Internet u BiH koristi u posljedna tri mjeseca 77 posto žena i 80,8 posto muškaraca, a prema radnom statusu internet koristi 53,3 posto penzoinera, 84,1 posto nezaposlenih, 95,2 posto zaposlenih, dok je kod studenata taj postotak 100 posto.

Najčešći razlozi korištenja interneta u privatne svrhe u 2022. godini u Bosni i Hercegovini su: traženje informacija o robama i uslugama 75,8 posto; čitanje internet portala, online novina i časopisa 70,3 posto; slanje online poruka putem skypea, messengera, whatsappa, vibera itd. 84,5; učešće na društvenim mrežama 70,7 posto te telefoniranje putem interneta 93,6 posto.

Usluge internet bankarastva u BiH danas koristi 20,1 posto domaćinstava, dok je taj postotak 2019. godine iznosio 7,8 posto.

Svrha navedenog istraživanja bila je prikazati nivo upotrebe računara i ostalih informaciono-komunikacijskih tehnologija, te broj osoba u Bosni i Hercegovini koji su korisnici interneta, te za koje se svrhe upotrebljava internet. Ti podaci čine važan izvor informacija za provođenje politika u sektoru informacijskog društva.

Jedinica posmatranja bila je domaćinstvo izabrano u uzorak, a jedinica anketiranja član domaćinstva koji ima između 16 i 74 godine starosti. Uzorak je dizajniran kao troetapno stratifikovani slučajno izabrani uzorak. Jedinice uzorkovanja prve etape su bile jedan ili više popisnih krugova.

Slučajno izabrana domaćinstva sa bar jednim članom domaćinstva starosti 16-74 godine unutar tih popisnih krugova su bile jedinice druge etape uzorkovanja, dok su slučajno izabrane osobe unutar tih izabranih domaćinstava jedinice treće etape uzorkovanja.

Velična uzorka na nivo Bosne i Hercegovine bila je 8.167 domaćinstava. Stopa odgovora iznosila je 80,9 posto, odnosno 6.605 domaćinstava (stopa odgovora = broj jednica koje su odgovorile/sa broj jedinica izabran u uzorak).