BiH

Roditelji se žalili

Problemi sa upisom djece u vrtiće u Sarajevu

23/06/2021

Pred vrtićem Iskrica, nakon isteka roka, ostalo je oko četrdesetak roditelja kojima su uskraćena prava, stoji u saopćenju

Dana 31.05.2021 godine JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo je objavila „Javni poziv za redovan prijem djece u cjeloviti razvojni program u školskoj 2021/2022 godini (u daljem tekstu: Javni poziv). Istim se obavještavaju roditelji da će se vršiti redovan prijem djece u periodu od 01.06.2021 godine do 15.06.2021 godine, od 09:00 do 17:00 sati. Utvrđeno je da se, radi zaštite ličnih podataka djeteta, podnošenje prijava za prijem djece u Cjeloviti razvojni program neće vršiti putem pošte.

– Danima su bile ogromne gužve. Roditelji su satima čekali da predaju dokumentaciju i često se dešavalo, da, i pored toga što su stajali u redu po nekoliko sati, njihova prijava ne bude obrađena, stoji u saopćenju više od 40 roditelja djece iz Sarajeva, koje prenosimo u cijelosti:

– Naime, ovakva gužva je nastala isključivo zbog promjene procedure prijema, te suprotno pozitivnom pravu donošenje odluke da se prijave ne mogu zaprimati putem pošte, a time dovođenje roditelja u položaj da moraju uzimati slobodan dan sa posla da bi se predala prijava. Podsjećamo, ovo je upis u ustanovu za roditelje koji rade. Kako ti ljudi u toku radnog vremena da izađu i izvrše predaju dokumentacije.

Potpuna neorganizacija i nespremnost da se zaprimi veliki broj prijava na adekvatan način, komentarisana je od strane direktorice u javnim medijima i okarakterisana je kao problem roditelja, jer prvih dana otvaranja konkursa nije uopšte bilo redova za prijavu. Ovaj stav je krajnje problematičan, imajući na umu da su roditelji trebali izvaditi dodatne dokumente kako bi kompletirali dokumentaciju i predali sve potrebne dokumente za prijavu.

Pred vrtićem Iskrica, nakon isteka roka, ostalo je oko četrdesetak roditelja kojima su uskraćena prava. Pored toga, puno veći red za upis je bio na Mojmilu, gdje nemamo informaciju koliko roditelja nije uspjelo predati dokumente. Da se razumijemo, do ovoga nije došlo zbog toga što roditelji nisu došli na vrijeme, nego jer je bila krajnje neadekvatna obrada podataka.
Prema našim saznanjima, Upravni odbor JU „Djeca Sarajeva“ je odbio da produži rok za upis mališana. Razlog je što smatraju da nema pravnog osnova, iako im zakon vrlo jasno ostavlja tu mogućnost. U Upravnom odboru ove organizacije sjede i dva predstavnika roditelja, te nije jasno kako je uopće jedna državna ustanova, koja nije cilj sama sebi, već joj je cilj da služi građanima, bilo moguće da donese odluku kojom se krše prava građana/ korisnika, iako njeni predstavnici sjede u njoj?

Pri tome, sva ova nesretna organizacija i nepregledni redovi se dešavaju u vrijeme pandemije. U redu su trudnice, samohrani roditelji i ljudi kojima je ovo jedina opcija…
Kako je moguće da je roditeljima onemogućeno slanje dokumentacije poštom? Zašto nije moguće prijava i elektronskim putem? Zar je moguće da imamo ovako nesposobne i neefikasne ljude na jednom ovako odgovornom mjestu?

Roditelji su uputili žalbu na ovaj Javni konkurs, te najavljuju da će koristiti sva ostala pravna i politička sredstva u cilju omogućavanja djece u ovu ustanovu, kao i krivičnih prijava za nesavjestan rad odgovornih lica upravnog odbora i direktorice, stoji u saopćenju.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.