Nezakonito poslovanje

Rasulo u javnom preduzeću FBiH: U većini terminala nema nafte!

naftni terminali
Foto: Arhiv

Naftni terminali Sarajevo, Mostar i Bihać i dalje nemaju nafte. NTF na čelu s Tomićem i dalje odbija revizorima dostaviti dokumentaciju

U javnom preduzeću Operator Terminal Federacije (OTF), u čijem sastavu su i Naftni terminali FBiH (NTF) Ploče, revizija je ustanovila brojne nezakonitosti. U novom izvještaju o Ureda za reviziju institucija FBiH o poslovanju ovog preduzeća za prošlu godinu vrvi od nepravilnosti. Niz tih nepravilnosti upućuju i na krivična djela.

Upravu ovog Operatora Terminala čine direktor Hermedin Zornić i njegov zamjenik Slaven Zeljko. Na čelu NTF-a je Josip Tomić. Kako su konstatovali revizori godišnji izvještaj o poslovanju za 2022. godinu uopće nisu ni usvojili što je samo po sebi protuzakonito.

Katastrofalan učinak

Kada je riječ o osnovnoj djelatnosti OTF-a a to je skladištenje nafte u naftnim terminala, ustanovljen je katastrofalan učinak.

Od ukupnog kapaciteta naftnih terminala u Živinicama, Sarajevu, Mostaru i Bihaću koji iznosi 189.127 kubnih metara, iskorišteno je tek 5.900 kubnih metara i to u Živinicama.

To je jedini funkcionalni naftni terminal u kojem se nalazi oko 1,8 miliona litara nafte. Ostali su prazni!

Kako su ustanovili revizori, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, OTF nije ušao u posjed cjelokupne imovine koja mu je odlukom Vlade FBiH data na upravljanje i raspolaganje. Samo je u 2020. godini u funkciju stavljen terminal u Živinicama. Nabavki goriva u 2022. godini nije bilo. OTF od 2014. godine, tj. od stupanja na snagu Zakona o naftnim derivatima u FBiH nije uspostavilo rezerve naftnih derivata, zbog čega je i osnovano.

Nalaz revizora

Terminali Bihać – procjena imovine izvršena je u 2013. u iznosu od 6.461.659 KM, međutim imovina nije uknjižena jer nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. Terminal Blažuj (Sarajevo) – prema procjeni iz 2013. godine izvršeno je evidentiranje imovine u iznosu od 4.889.925 KM. Poduzete su aktivnosti na rješavanju imovinskopravnih odnosa koje još uvijek nisu okončane.

luka ploče
Foto: D. Begović/Fokus.ba
Luka Ploče, gdje se također nalaze naftni terminali FBiH

U 2022. godini ulaganja su iskazana u iznosu od 4.188.616 KM. Od toga se se 3.243.935 KM odnosi na radove na rekonstrukciji terminala i 512.958 KM za radove na upravnoj zgradi. Terminal Mostar – evidentiranje imovine u vrijednosti od 7.781.687 KM izvršeno je prema procjeni iz 2013. godine.

Kršenje zakona

Revizori navode da Grupa raspolaže nekretninama značajne vrijednosti koje su davno izgrađene i opremom koja je davno nabavljena, a na kojima su potrebna redovna značajna ulaganja s ciljem održavanja korisnog vijeka upotrebe. Zbog toga smatraju da postoje indicije da je vrijednost stalnih sredstava kojima Grupa raspolaže značajno umanjena od knjigovodstvene vrijednosti. Stoga ne mogu potvrditi da je knjigovodstvena vrijednost stalnih sredstava u iznosu od 33.458.451 KM realna.

Također, utvrđeno je i kršenje Zakona o javnim nabavkama kod pojedinih tendera za neke od terminala.

Posebna priča je poslovanje NTF-a na čelu sa Josipom Tomićem koji odbija saradnju sa revizorima odnosno dostavljanje dokumentacije o čemu je ranije pisao Fokus.

Nalaz revizora

Ponovo su revizori napomenuli da im NTF nije dostavio dokumentaciju za iskazana stanja u finansijskim izvještajima. I to u vezi sa prihodima, troškovima plaća i ostalih ličnih primanja, troškovima primljenih usluga, ulaganjima u nematerijalnu imovinu i potraživanjima, kojom bi se potvrdile navedene pozicije,

Također, istaknuli su da se Naftni terminali bez odobrenja Skupštine, obratili Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, u kojem mu je dostavilo Plan investicija u LNG terminal sa zahtjevom za dodjelu finansijskih sredstava u iznosu od 44.583.000 KM. To, naveli su revizori, ukazuje na značajan rizik, uzimajući u obzir da se nisu uvjerili u transparentan utrošak dodijeljenih sredstava za sanaciju terminala u prethodnom periodu.

– Zavisno društvo (NTF) primjenjuje sopstvene računovodstvene politike koje nisu usaglašene sa politikama Matičnog društva (OTF), te ono nema suštinsku kontrolu nad određivanjem finansijskih i poslovnih politika. Da bi Matično društvo sastavilo konsolidovane finansijske izvještaje mora koristiti jedinstvene računovodstvene politike, zbog čega je za izradu konsolidovanih finansijskih izvještaja neophodno usaglasiti i izraditi jedinstvene računovodstvene politike – opaska je revizora.

Nezakonita zapošljavanja

OTF je s druge strane, konstatovali su revizori, u 2022. godini proveo proceduru zapošljavanja za 15 novih uposlenika. I to bez provođenja javnog oglašavanja. Što je suprotno Zakonom o radu i Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH.

Nalaz revizora

Ustanovljeno je i da su ostvareni prihodi od izdavanja objekata u zakup ostvareni po osnovu Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Sarajevu, u Ulici Kralja Tvrtka br. 1. Ugovor je zaključen sa Borovo d.o.o. Sarajevo 28. 12. 2011. godine. Ugovorom je definisana cijena 30 KM/m2 , odnosno 4.890 KM mjesečno i da vrijedi do 30. 6. 2015. godine. Kao i da se automatski produžava ukoliko zakupac izmiruje svoje obaveze uredno.

Društvo je poslovni prostor dobilo na korištenje Odlukom Vlade FBiH, ali nema saglasnost, odnosno zaključen sporazum sa Vladom FBiH u vezi izdavanja poslovnog prostora u podzakup kako je definisano Odlukom – naveli su revizori.