BiH

Ipak ne štiti Ustav

Revizori raskrinkali Čavaru: Krši propise da ne bi morao zajedno s dva potpredsjednika?!

07/06/2022
Foto: Ured predsjednika FBiH

Politiku opstrukcija i podjela preslikao je i u samu instituciju na čijem je čelu. Incijative Dunovića i Mahmutbegović bile su bezuspješne

Osim što godinama blokira imenovanje sudija Ustavnog suda FBiH zbog čega je, između ostalog, dospio na crnu američku listu, aktuelni predsjednik FBiH Marinko Čavara (HDZ BiH) je politiku opstrukcija i podjela preslikao i u samu instituciju na čijem je čelu.

Piše: A. DUČIĆ

Naime, u najnovijem izvještaju Ureda za reviziju institucija, koji je sačinjen neposredno prije objave Ministarstva finansija SAD o uvrštavanju Čavare na crnu listu, vidljivo su i njegove opstrukcije da se uspostavi jedinstvena organizacija predsjednika i dva potpredsjednika FBiH.

Kako su istaknuli, Čavara, a neminovno i potpredsjednici FBiH Milan Dunović (DF) i Melika Mahmutbegović trenutno je djeluje po federalnim aktima i propisima već svako po svojoj želji.

-Unutrašnja organizacija predsjednika i potpredsjednika FBiH nije utvrđena jednim pravilnikom, već su doneseni pojedinačni pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta posebno za svaki od ureda, što je konstatovano i u prethodnim izvještajima. Skrećemo pažnju na to da je u Federalnom zavodu za statistiku izvršeno razvrstavanje pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti pod nazivom Predsjednik i dva potpredsjednika FBiH – istaknuli su revizori.

Kako su naveli, ured potpredsjednika FBiH je 27. 7. 2020. godine sačinio Inicijativu za otklanjanje nepravilnosti po datim preporukama koje se odnose na uspostavu jedinstvene i funkcionalne unutrašnje organizacije – službe Sekretarijata, te osnivanje centralnog nabavnog organa, a ista Inicijativa je ponovno upućena predsjedniku FBiH (Čavari) u toku 2021. godine (28. 7. 2021. godine i 8. 12. 2021. godine, koju su potpisali i ovjerili potpredsjednica i potpredsjednik FBiH). Ali do toga nije došlo.

-Pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji nije uređen način rukovođenja, ovlaštenja i odgovornosti službenika i namještenika, opis i podjela poslova po uredima u Sarajevu, Mostaru i Odjelu za opće, zajedničke i finansijske poslove, detaljan opis poslova, obaveza i odgovornosti za svako radno mjesto, niti su stvoreni uslovi za nesmetani rad i izvršavanje Ustavom i zakonom propisanih zadataka i poslova u nadležnosti Predsjednika i potpredsjednika Federacije, što nije u skladu sa Smjernicama za razvoj upravljačke odgovornosti u javnom sektoru u FBiH. Također, pojedinačni pravilnici nisu sačinjeni u skladu sa Uredbom o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije federalnih organa uprave i federalnih upravnih organizacija – stoji u nalazima revizora.

Ovakva unutrašnja organizacija pojedinačnih ureda, navode oni, uticala je na to da se vode odvojene knjigovodstvene evidencije, da se sačinjavaju pojedinačni periodični finansijski izvještaji, pojedinačni godišnji izvještaji o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole, koji se predaju Federalnom ministarstvu finansija, što ne daje potpunu i pravu sliku finansijskog položaja Predsjednika i potpredsjednika FBiH, kao jednog organa izvršne vlasti, propisanog i Ustavom FBiH.

-Imajući u vidu da se radi o jednom organu izvršne vlasti, kao i da je u skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u FBiH izvršeno razvrstavanje Predsjednika i potpredsjednika FBiH sa svojstvom jednog organa izvršne vlasti pod jednim identifikacijskim brojem, smatramo da, prema registrovanom statusu, kompletno planiranje i izvještavanje treba funkcionisati na način koji će potvrditi finansijsku cjelinu Predsjednika i potpredsjednika FBiH kao jednog pravnog lica – ističu revizori.

Zanimljivo je i, kako navode revizori, da Čavara za razliku od Dunovića i Mahmutbegović, nije želio potpisati godišnji finansijski izvještaj za 2021. Godinu.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.