BiH

Zora Vidović

RS u 2020. može izdati garancije za kreditno zaduženjo do 500 miliona KM

18/12/2019

Narodna skupština RS razmotrila je navedenu odluku

Ministar finansija RS Zora Vidović izjavila je da je Prijedlogom odluke o iznosu garancija koje RS može izdati u narednoj godini propisano izdavanje garancije RS za kreditna zaduženja do 500.000.000 KM.

“Ukupna izloženost RS po izdatim garancijama ne može preći ograničenje definisano Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama RS”, rekla je Vidovićeva u Narodnoj skupštini obrazlažući navedenu odluku.

Ona je navela da se garancije RS mogu izdati kreditoru ili zajmodavcu za kreditna zaduženja za garantovanje obaveza nastalih zaduženjem jedinica lokalne samouprave, fondova socijalne sigurnosti, Investiciono-razvojne banke RS i fondova kojima ona upravlja.

“Garancije se mogu izdati za garantovanje obaveza i javnih preduzeća i institucija javnog sektora u vezi sa finansiranjem kapitalnih investicija, refinansiranjem postojećeg duga, finansiranjem prenesenih obaveza, finansiranjem budžetskog deficita i obezbjeđivanjem sredstava radi izmirenja zakonom utvrđenih prava”, rekla je Vidovićeva.

Narodna skupština RS razmotrila je navedenu odluku.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.