BiH

Premijer USK pisao institucijama BiH

Ružnić traži od države da se migrantska kriza rješava zajedničkim snagama

21/01/2021

U pismu se navodi da je neophodno formiranje koordinacionog tijela na nivou BiH koje će upravljati krizom. Traži se ravnomjerna raspodjela migranstkih centara u čitavoj BiH, određivanje kvota za prihvat, izmijena zakonske regulative u oblasti migracija, jačanje policijskih agencija koje čuvaju istočnu granicu… Ružnić upozorava da bi se već na proljeće BiH mogla susresti s novim valom migranata za čiji prihvat zemlja nije spremna

S. DEGIRMENDŽIĆ

Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić pozvao je danas sve institucije u BiH da se zajedničkim snagama uključe u rješavanje migrantske krize u našoj zemlji. U pismu upućenom Predsjedništvu BiH, Vijeću ministara i pojedinačno nadležnim ministarstvima, Parlamentu BiH, entiteskim parlamentima i vladama, kao i zakonodavnim i izvršnim organima vlasti u kantonima i Brčko distriktu, te Savezu općina i gradova FBiH, Ružnić apelira na nužnost hitne uspostave koordinacionog tijela na državnom nivou koje bi efikasno upravljalo migrantskom krizom. Ružnić upozorava da bi se već na proljeće BiH mogla susresti s novim valom migranata za čiji prihvat zemlja nije spremna. U pismu se naglašava i da država mora zauzeti stav po pitanju prijedloga novog Pakta o azilu i migracijama Evropske komisije.

GOVORITI JEDNIM GLASOM

-Ukazujemo na nužnost dugoročnog, analitičkog razmišljanja i pristupa problematici migracija u BiH, kao zemlji na granici EU, posebno u okviru definiranja novog Pakta o azilu i migracijama Evropske komisije koji u fokus stavlja vraćanje ilegalnih migranata i njihovo zadržavanje na vanjskim granicama EU, te da ne dozvole pokušaje prebacivanja odgovornosti za azil i zloupotrebe razvojne pomoći i drugih alata za vršenje pritiska na BiH kao prvu zemlju nečlanicu na vanjskoj granici EU. Sudeći po insistiranju na vraćanju i zadržavanju ilegalnih migranata na vanjskim granicama EU jedna od zemalja mogla bi postati hotspot te cijenimo hitno potrebnim reagirati kako to ne bi bila sudbina BiH na koju bi, uz opterećenje za humani prihvat tranzita lako mogao biti prebačen i teret trijaže, detencije i vraćanja migranata koji budu odbijeni u zahtjevima za azil u državama članicama EU. Ovim, pored problematike readmisije, preciznije nasilnog vraćanja hiljada ilegalnih migranata s područja Hrvatske u BiH, mimo Sporazuma o readmisiji, dugoročno se otvara i nova prijetnja po sigurnost BiH i situacija zahtijeva da država BiH govori jednim glasom- navodi se u pismu.

Takožer, premijer Ružnić ističe da su dosadašnja negativna iskustva vlasti i građana USK-a proizašla upravo zbog nedostatka koordinacije,

-S obzirom da USK u posljednje tri godine podnosi najveći teret migrantske krize u BiH kroz koji je u proteklom periodu prošlo više od 100.000 ilegalnih migranata, od čega 70.000 registrovanih kod Službe za strance, sa žaljenjem, a na osnovu dosadašnjeg iskustva i trenutnog stanja na području UKS, moramo konstatirati da zbog nedostatka adekvatne koordinacije aktivnosti između međunarodnih partnera, nadležnih državnih institucija za pitanje migracija i lokalnih vlasti koje u operativnom smislu nose najveći teret migrantske krize, rezultati na terenu su izostali te se rješenje isključivo tražilo od USK- navodi se u pismu.

Premijer Ružnić ponovo je ukazao na potrebu ravnomjerne raspodjele centara za prihvat migranata na teritoriji BiH kako bi se smanjio pritisak na zapadni dio zemlje, odnosno USK. Ponovio je i raniji stav da je neophodno određivanje kvota za prihvat ilegalnih migranata u BiH i raspoloživih smještajnih kapaciteta kojima će upravljati nadležne državne institucije.

-Napominjemo da nam je finansijska pomoć EU potrebna da bi se nosili sa stanjem uzrokovanim globalnim problemom migracija, ali da finansijska pomoć neće riješiti problem ukoliko uvjetuje otvaranje beskonačnog broja novih kampova za migrante. Nimalo ne ohrabruje ni najava ‘fleksibilnosti’ za države EU po kojoj se mogu izjasniti da li će prihvatiti tražitelje azila ili će sponzorski pomagati graničnim državama do kojih su došli ilegalni migranti, da ih vrati u zemlje porijekla-naglašava Ružnić.

OSIGURATI POŠTIVANJE LJUDSKIH PRAVA

On poziva nadležne institucije da u cilju efikasnije kontrole istočne granice BiH hitno pristupe opremanju Granične policije BiH sofisticiranom opremom potrebnom za njihov rad na terenu i kadrovsko jačanje ove policijske agencije, kao i angažovanje drugih policijskih agencija kao ispomoć na istočnoj granici BiH.

Premijer USK-a ukazuje i na potrebu izmjena i dopuna Zakona o azilu i Zakona o strancima BiH.

-Smatramo da navedeni zakoni ne tretiraju adekvatno trenutno prisustvo ilegalnih migranata u BiH. Usvajanjem izmjena i dopuna ova dva zakona regulisala bi se pitanja migracionih tokova u BiH, između ostalog, postupak ulaska stranaca u BiH i njihov boravak, a sve a bi se spriječila bilo kakva diskriminacija i neravnopravnost te osiguralo uživanje najvišeg stepena ljudskih prava u skladu sa međunarodnim standardima i pravnom stečevinom EU.

Navedenim izmjenama je potrebno pristupiti u pravcu zaštite imovine građana BiH ili pristupiti donošenju novog propisa koji bi tretirao status ilegalnih migranata u BiH.

Vrijeme je da zajedno odgovorimo na izazove koji su pred BiH u upravljanju migracijama, poučeni iskustvom iz proteklih godina te u najboljem interesu naše države i građana BiH čija vrijednost nije manja time što nismo formalno članica EU.

Vjerujući da ćete prepoznati ovaj krucijalni problem s kojim se trenutno najviše suočavaju građani i vlast USK, a sve u cilju koordinacije u aktivnostima upravljanja migrantskom krizom koja za nekoliko mjeseci može eskalirati na cijelom području BiH, posebno zbog nadolazećeg novog vala migranata na proljeće, što je i jedan od dodatnih razloga da u naredna tri mjeseca trajno riješe ključni problem tranzita i boravka ilegalnih migranata – zaključuje u pismu Mustafa Ružnić, premijer USK.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.