BiH

psbih

S dnevnog reda skinuta Informacija o stanju u oblasti migracija

02/07/2021

Radi odsustva predlagača, Komisija je s dnevnog reda skinula, te za narednu sjednicu odgodila izjašnjavanje o Izvještaju o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

Zajednička komisija za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojila je, uz određene korekcije, Poslovnik o provođenju intervjua i bodovanju kandidata prijavljenih na Javni poziv za kandidiranje u članstvo Vijeća nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine.

Radi odsustva predlagača, Komisija je s dnevnog reda skinula, te za narednu sjednicu odgodila izjašnjavanje o Izvještaju o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, u dijelu nadležnosti Zajedničke komisije za ljudska prava, i to za: Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo sigurnosti BiH – Služba za poslove sa strancima, Instituciju ombudsmena za zaštitu potrošača u BiH, Agenciju za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, Agenciju za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH i Fond za povratak BiH.

Sa dnevnog reda današnje sjednice, također radi odsustva predlagača, skinuta je i Informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za februar 2021. godine, čiji je podnosilac Ministarstvo sigurnosti BiH, saopćeno je iz PSBiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.